نویسنده = بهنام حافظی
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از روش الکتروشیمیایی(EC) برای تیمار پساب صنایع خمیر و کاغذ

دوره 5، شماره 20، زمستان 1393

لاله جاوید؛ الهام کشمیری زاد؛ احمد جهان لتیباری؛ بهنام حافظی