کلیدواژه‌ها = لفاف خوراکی
تعداد مقالات: 1
1. پوشش های خوراکی در بسته بندی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1389

حبیب الله میرزایی؛ زهره کرمی