کلیدواژه‌ها = شناساگر تازگی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شناساگرهای تازگی و دما - زمان در بسته بندی

دوره 2، شماره 8، زمستان 1390

مانا مشکور؛ مسعود هاشمی شهرکی؛ یحیی مقصودلو