مروری تطبیقی به وضعیت بسته‌بندی ایران با چند کشور جهان

نویسندگان

چکیده

امروزه صنعت بسته‌بندی به عنوان افزایش توان تولید محصولات، نقش بسیار مهمی در توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی دارد. افزایش توانمندی‌های صنعت بسته‌بندی، باعث افزایش رقابت‌پذیری سایر بخش‌های اقتصادی می‌شود. از سوی دیگر، بسته‌بندی به عنوان یک صنعت نقش زیادی در افزایش درآمد ملّی و اشتغال دارد. این عوامل باعث شده است که این صنعت، در بسیاری از کشورها مورد توجّه خاص دولت باشد. دولت‌ها در تلاشند با تقویت این صنعت، ضمن افزایش سهم خود از بازار جهانی بسته‌بندی، توان رقابتی سایر بخش‌های اقتصادی را نیز بهبود بخشند. بررسی‌ آمارهای مربوط به بسته‌بندی نشان می‌دهد که علی رغم افزایش سرانه مصرف بسته­بندی در ایران طی سال‌های 1382 تا 1389، سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی نه تنها افزایش نیافته است بلکه بعضاً با روند نزولی نیز همراه بوده است. افزایش سرانه مصرف بسته‌بندی ناشی از تغییرات سبک زندگی، تغییر در ساختار سنی جمعیت کشور و توجّه بیش از پیش مصرف­کنندگان به مصرف مواد غذایی آماده است.

کلیدواژه‌ها