نویسنده = حسن صراف جوشقانی
تعداد مقالات: 7
1. تعمیرات و بازیابی بسته بندی اقلام تسلیحاتی

دوره 9، شماره 35، پاییز 1397، صفحه 56-71

حسن صراف جوشقانی؛ حسین قنبریان


2. نمادها و علائم در بسته بندی محصولات نظامی

دوره 5، شماره 20، زمستان 1393

حسن صراف جوشقانی؛ حسین قنبریان


3. بسته بندی مهمات و لجستیک نظامی

دوره 5، شماره 17، بهار 1393

حسن صراف جوشقانی؛ مصطفی امام پور


4. نشانه گذاری و رنگ بندی در پوشش و بسته بندی مهمات توپخانه ای

دوره 4، شماره 14، تابستان 1392

حسن صراف جوشقانی؛ سید مصطفی جزایری


5. معرفی بسته بندی هوشمند در اقلام حساس

دوره 3، شماره 10، تابستان 1391

حسن صراف جوشقانی


6. بسته بندی و نشانه گذاری مهمات

دوره 1، شماره 3، پاییز 1389

حسن صراف جوشقانی؛ اسماعیل نجفی


7. فناوری بسته‌بندی خرما

دوره 1، شماره 2، تابستان 1389

حسن صراف جوشقانی؛ هادی عبدالهی صفی آبادی؛ رضا حجت فرسنگی