نویسنده = الیاس افرا
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه تأثیرات نانو سلولز تیمار شده با نانو ذرّات نقره بر روی ویژگی‌های مقاومتی و بهداشتی کاغذ‌های بسته‌بندی

دوره 5، شماره 18، تابستان 1393

مهدیس شفاعی؛ الیاس افرا؛ علی قاسمیان؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ پونه ابراهیمی


3. اثر نانوذرّات سلولزی بر ویژگی های کاغذ

دوره 3، شماره 12، زمستان 1391

منصوره سادات عنایتی علی نیا؛ الیاس افرا؛ علی قاسمیان