نویسنده = مسعود هاشمی شهرکی
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد بسته بندی های هوشمند در نوشیدنی ها

دوره 3، شماره 9، بهار 1391

مانا مشکور؛ مسعود هاشمی شهرکی؛ یحیی مقصودلو


2. بررسی شناساگرهای تازگی و دما - زمان در بسته بندی

دوره 2، شماره 8، زمستان 1390

مانا مشکور؛ مسعود هاشمی شهرکی؛ یحیی مقصودلو