نویسنده = جعفر محمدزاده میلانی
تعداد مقالات: 6
1. روش های کروماتوگرافی برای تشخیص مهاجرت مواد از بسته‏ بندی‏ های پلیمری

دوره 9، شماره 34، تابستان 1397، صفحه 72-81

جعفر محمد‏زاده میلانی؛ محمدنبی داودی


2. نقش رنگ بسته بندی در ترغیب خرید مصرف کننده

دوره 9، شماره 33، بهار 1397، صفحه 72-81

جعفر محمدزاده میلانی؛ پیمان مظفری


3. قابلیت و ویژگی های عملکردی فیلم های خوراکی بر پایه امولسیون

دوره 8، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 42-53

مرسده حسینی سلوط؛ جعفر محمدزاده میلانی


4. اهمیت بسته بندی‌ غذایی مقاوم به حشرات: چالش‌ها و راهکارها

دوره 8، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 54-61

جعفر میلانی؛ پیمان مظفری


5. برخی از جنبه های کاربردی نانو مواد تجدیدپذیر در بسته بندی مواد غذایی

دوره 8، شماره 29، بهار 1396، صفحه 22-29

جعفر محمدزاده میلانی؛ ریحانه شکرپور