کلیدواژه‌ها = بوراکس سدیم
تعداد مقالات: 1
1. مقاوم‌سازی چوب تبریزی در برابر آتش برای بسته‌بندی کالا از طریق اشباع کردن با روش بتل

دوره 5، شماره 18، تابستان 1393

مصطفی امام پور؛ سیدمحمدجواد سپیده دم؛ سعید مهدوی