نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون لاینر تأثیر ترکیب و ابعاد جعبه ها بر کیفیت بسته های مقوای کنگره ای [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • آنزیم ترانس گلوتامیناز کاربرد آنزیم ترانس گلوتامیناز در تهیه فیلم های خوراکی بر پایه کیتوزان [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • آهارزنی مقایسه برخی از عوامل پوشش دهی کاغذ و تأثیر آن ها بر خواص و کیفیت کاغذهای بسته بندی [دوره 6، شماره 21، 1394]

ا

 • ابعاد کارتن تأثیر ترکیب و ابعاد جعبه ها بر کیفیت بسته های مقوای کنگره ای [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • اتصال عرضی کاربرد آنزیم ترانس گلوتامیناز در تهیه فیلم های خوراکی بر پایه کیتوزان [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • اتمسفر تغییر یافته مروری بر پلاستیک‌ها و کاربردشان در بسته‌بندی مواد غذایی به روش اتمسفر تغییر یافته [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • اخلاقیات در بسته بندی رعایت اصول قانونی و اخلاقی در بسته بندی و اثر آن بر انتخاب مشتری [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • ازن بررسی امکان استفاده از فنّاوری ازن در صنعت بسته بندی محصولات غذایی [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • استرلیزاسیون بررسی امکان استفاده از فنّاوری ازن در صنعت بسته بندی محصولات غذایی [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • اقتصاد ضرورت توجّه به مدیریت در صنعت بسته بندی [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • الکتروریسی مروری بر کاربردهای نانوالیاف الکتروریسی شده در بسته بندی مواد غذایی [دوره 6، شماره 24، 1394]

ب

 • بسته ضرورت توجّه به مدیریت در صنعت بسته بندی [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • بسته بندی زیبایی شناسی در بسته‌بندی با تحلیلی بر ابعاد و پیامدهای آن [دوره 6، شماره 21، 1394]
 • بسته بندی افزایش ماندگاری مواد غذایی با بکارگیری نانو پوشش ها در صنعت بسته بندی [دوره 6، شماره 21، 1394]
 • بسته بندی مقایسه برخی از عوامل پوشش دهی کاغذ و تأثیر آن ها بر خواص و کیفیت کاغذهای بسته بندی [دوره 6، شماره 21، 1394]
 • بسته بندی تولید خمیر کاغذ NSSC صنوبر دلتوئیدس رقم 55-69 برای مصارف بسته بندی [دوره 6، شماره 21، 1394]
 • بسته بندی رعایت اصول قانونی و اخلاقی در بسته بندی و اثر آن بر انتخاب مشتری [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • بسته بندی فیلم های مرکب بر پایه نانوسلولز در بسته بندی مواد غذایی [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • بسته بندی بررسی کاربرد و تأثیر گالاکتومانان بر ویژگی های فیلم ها و پوشش های خوراکی [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • بسته بندی امکان سنجی افزایش تولید کاغذ کنگره ای برای مصارف بسته بندی [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • بسته بندی ارزیابی ویژگی‌های خمیر کاغذ کرافت صنوبر دلتوئیدس برای مصارف بسته‌بندی [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • بسته بندی معرفی سامانه نرم افزار جانمایی انواع اشکال بسته‌بندی در وسایل حمل‌و‌نقلی [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • بسته بندی مروری بر پلاستیک‌ها و کاربردشان در بسته‌بندی مواد غذایی به روش اتمسفر تغییر یافته [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • بسته بندی مروری بر فرآیند تولید فیلم‌های خوراکی(ترجمه) [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • بسته بندی بهبود عملکرد فیلم های بسته بندی مواد غذایی با بکارگیری ارتقاء دهنده های چسبندگی سیلانی [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • بسته بندی بررسی پتانسیل استفاده از نانولیگنوسلولز فیبریله شده (NLFC) بجای نانوسلولز فیبریله شده (NFC) با تأکید بر اهداف صنایع بسته بندی [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • بسته بندی ساخت و کاربرد ترکیبات جدید برای پوشش دهی کاغذ و مقوا در بسته بندی [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • بسته‌بندی شناسایی سلیقه بصری مخاطب بر مبنای طبقه اجتماعی مطالعه موردی: بسته های چای [دوره 6، شماره 21، 1394]
 • بسته بندی اقلام ناهمگون سه بعدی معرفی سامانه نرم افزار جانمایی انواع اشکال بسته‌بندی در وسایل حمل‌و‌نقلی [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • بسته بندی فعال ارزیابی اثر عصاره دارچین در بسته‌بندی فعال برای بهبود ماندگاری توت فرنگی [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • بسته بندی فعال مروری بر کاربردهای نانوالیاف الکتروریسی شده در بسته بندی مواد غذایی [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • بسته بندی مواد غذایی تأثیر فرآیند فشار بالا بر ویژگی های فیلم های بسته بندی مورد استفاده در مواد غذایی [دوره 6، شماره 21، 1394]
 • بسته بندی مواد غذایی بررسی امکان استفاده از فنّاوری ازن در صنعت بسته بندی محصولات غذایی [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • بسته بندی هوشمند مروری بر کاربردهای نانوالیاف الکتروریسی شده در بسته بندی مواد غذایی [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • بسته بندی هوشمند مروری بر روش های بسته بندی هوشمند در محصولات گوشتی تازه و شناخت مزایا و معایب کاربردی هر یک از روش ها [دوره 6، شماره 24، 1394]

پ

 • پلیمر بررسی امکان استفاده از فنّاوری ازن در صنعت بسته بندی محصولات غذایی [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • پلیمر زیستی فیلم های مرکب بر پایه نانوسلولز در بسته بندی مواد غذایی [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • پنیر استفاده از پوشش های خوراکی به منظور افزایش عمر ماندگاری پنیر [دوره 6، شماره 21، 1394]
 • پوشش خوراکی استفاده از پوشش های خوراکی به منظور افزایش عمر ماندگاری پنیر [دوره 6، شماره 21، 1394]
 • پوشش دهی مروری بر فرآیند تولید فیلم‌های خوراکی(ترجمه) [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • پوشش دهی بررسی پتانسیل استفاده از نانولیگنوسلولز فیبریله شده (NLFC) بجای نانوسلولز فیبریله شده (NFC) با تأکید بر اهداف صنایع بسته بندی [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • پوشش‌دهی‌های جدید ساخت و کاربرد ترکیبات جدید برای پوشش دهی کاغذ و مقوا در بسته بندی [دوره 6، شماره 24، 1394]

ت

 • ترجیح بسته بندی رعایت اصول قانونی و اخلاقی در بسته بندی و اثر آن بر انتخاب مشتری [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • ترکیبات ضد میکروبی استفاده از پوشش های خوراکی به منظور افزایش عمر ماندگاری پنیر [دوره 6، شماره 21، 1394]
 • ترکیب بندی لایه ها تأثیر ترکیب و ابعاد جعبه ها بر کیفیت بسته های مقوای کنگره ای [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • تمایز بسته بندی رعایت اصول قانونی و اخلاقی در بسته بندی و اثر آن بر انتخاب مشتری [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • تهدیدها و فرصت ها تأثیر پیوستن به سازمان تجارت جهانی بر صنایع کارتن سازی ایران [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • توت فرنگی ارزیابی اثر عصاره دارچین در بسته‌بندی فعال برای بهبود ماندگاری توت فرنگی [دوره 6، شماره 23، 1394]

ج

 • جذب مایعات مقایسه برخی از عوامل پوشش دهی کاغذ و تأثیر آن ها بر خواص و کیفیت کاغذهای بسته بندی [دوره 6، شماره 21، 1394]

چ

 • چاپ پذیری مقایسه برخی از عوامل پوشش دهی کاغذ و تأثیر آن ها بر خواص و کیفیت کاغذهای بسته بندی [دوره 6، شماره 21، 1394]
 • چسبندگی بهبود عملکرد فیلم های بسته بندی مواد غذایی با بکارگیری ارتقاء دهنده های چسبندگی سیلانی [دوره 6، شماره 24، 1394]

ح

 • حجم آزاد تأثیر پدیده زمانمندی فیزیکی بر روی خواص مکانیکی، نفوذپذیری و خواص حرارتی بسته‌بندی‌های پلاستیکی [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • حمل ونقل معرفی سامانه نرم افزار جانمایی انواع اشکال بسته‌بندی در وسایل حمل‌و‌نقلی [دوره 6، شماره 23، 1394]

خ

 • خشک کردن مروری بر فرآیند تولید فیلم‌های خوراکی(ترجمه) [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • خصوصیات مکانیکی بررسی امکان استفاده از فنّاوری ازن در صنعت بسته بندی محصولات غذایی [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • خواص حرارتی تأثیر پدیده زمانمندی فیزیکی بر روی خواص مکانیکی، نفوذپذیری و خواص حرارتی بسته‌بندی‌های پلاستیکی [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • خواص مکانیکی تأثیر پدیده زمانمندی فیزیکی بر روی خواص مکانیکی، نفوذپذیری و خواص حرارتی بسته‌بندی‌های پلاستیکی [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • خواص مکانیکی بررسی روش ساخت و ویژگی های فیلم های خوراکی امولسیونی و دو لایه [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • خوراکی افزایش ماندگاری مواد غذایی با بکارگیری نانو پوشش ها در صنعت بسته بندی [دوره 6، شماره 21، 1394]

د

 • دارچین ارزیابی اثر عصاره دارچین در بسته‌بندی فعال برای بهبود ماندگاری توت فرنگی [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • دمای انتقال شیشه ای تأثیر پدیده زمانمندی فیزیکی بر روی خواص مکانیکی، نفوذپذیری و خواص حرارتی بسته‌بندی‌های پلاستیکی [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • دوستدار محیط زیست ساخت و کاربرد ترکیبات جدید برای پوشش دهی کاغذ و مقوا در بسته بندی [دوره 6، شماره 24، 1394]

ر

 • روش ضرورت توجّه به مدیریت در صنعت بسته بندی [دوره 6، شماره 22، 1394]

ز

 • زیبایی شناسی زیبایی شناسی در بسته‌بندی با تحلیلی بر ابعاد و پیامدهای آن [دوره 6، شماره 21، 1394]
 • زیست تخریب پذیر بررسی کاربرد و تأثیر گالاکتومانان بر ویژگی های فیلم ها و پوشش های خوراکی [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • زمان مندی فیزیکی تأثیر پدیده زمانمندی فیزیکی بر روی خواص مکانیکی، نفوذپذیری و خواص حرارتی بسته‌بندی‌های پلاستیکی [دوره 6، شماره 23، 1394]

س

 • سازمان تجارت جهانی تأثیر پیوستن به سازمان تجارت جهانی بر صنایع کارتن سازی ایران [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • سامانه های رادیو فرکانس(RFID) مروری بر روش های بسته بندی هوشمند در محصولات گوشتی تازه و شناخت مزایا و معایب کاربردی هر یک از روش ها [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • سیلان بهبود عملکرد فیلم های بسته بندی مواد غذایی با بکارگیری ارتقاء دهنده های چسبندگی سیلانی [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • سلیقه شناسایی سلیقه بصری مخاطب بر مبنای طبقه اجتماعی مطالعه موردی: بسته های چای [دوره 6، شماره 21، 1394]

ش

 • شاخص پارگی امکان سنجی افزایش تولید کاغذ کنگره ای برای مصارف بسته بندی [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • شاخص ترکیدن امکان سنجی افزایش تولید کاغذ کنگره ای برای مصارف بسته بندی [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • شاخص کشش امکان سنجی افزایش تولید کاغذ کنگره ای برای مصارف بسته بندی [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • شناساگرهای دما- زمان و شناساگر تازگی مروری بر روش های بسته بندی هوشمند در محصولات گوشتی تازه و شناخت مزایا و معایب کاربردی هر یک از روش ها [دوره 6، شماره 24، 1394]

ص

 • صنایع غذایی افزایش ماندگاری مواد غذایی با بکارگیری نانو پوشش ها در صنعت بسته بندی [دوره 6، شماره 21، 1394]
 • صنایع غذایی بهبود عملکرد فیلم های بسته بندی مواد غذایی با بکارگیری ارتقاء دهنده های چسبندگی سیلانی [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • صنوبر دلتوئیدس تولید خمیر کاغذ NSSC صنوبر دلتوئیدس رقم 55-69 برای مصارف بسته بندی [دوره 6، شماره 21، 1394]
 • صنوبر دلتوئیدس ارزیابی ویژگی‌های خمیر کاغذ کرافت صنوبر دلتوئیدس برای مصارف بسته‌بندی [دوره 6، شماره 23، 1394]

ط

 • طبقه اجتماعی شناسایی سلیقه بصری مخاطب بر مبنای طبقه اجتماعی مطالعه موردی: بسته های چای [دوره 6، شماره 21، 1394]

ع

 • عصاره ارزیابی اثر عصاره دارچین در بسته‌بندی فعال برای بهبود ماندگاری توت فرنگی [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • عناصر بصری شناسایی سلیقه بصری مخاطب بر مبنای طبقه اجتماعی مطالعه موردی: بسته های چای [دوره 6، شماره 21، 1394]

ف

 • فرآیند فشار بالا تأثیر فرآیند فشار بالا بر ویژگی های فیلم های بسته بندی مورد استفاده در مواد غذایی [دوره 6، شماره 21، 1394]
 • فیلم خوراکی بررسی کاربرد و تأثیر گالاکتومانان بر ویژگی های فیلم ها و پوشش های خوراکی [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • فیلم خوراکی کاربرد آنزیم ترانس گلوتامیناز در تهیه فیلم های خوراکی بر پایه کیتوزان [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • فیلم خوراکی مروری بر فرآیند تولید فیلم‌های خوراکی(ترجمه) [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • فیلم مرکب امولسیونی بررسی روش ساخت و ویژگی های فیلم های خوراکی امولسیونی و دو لایه [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • فیلم مرکب دولایه‌ای بررسی روش ساخت و ویژگی های فیلم های خوراکی امولسیونی و دو لایه [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • فیلم های پلاستیکی مروری بر پلاستیک‌ها و کاربردشان در بسته‌بندی مواد غذایی به روش اتمسفر تغییر یافته [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • فیلم‌های خوراکی مرکب بررسی روش ساخت و ویژگی های فیلم های خوراکی امولسیونی و دو لایه [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • فلوتینگ تولید خمیر کاغذ NSSC صنوبر دلتوئیدس رقم 55-69 برای مصارف بسته بندی [دوره 6، شماره 21، 1394]

ک

 • کارتن سازی تأثیر پیوستن به سازمان تجارت جهانی بر صنایع کارتن سازی ایران [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • کارکرد زیبایی شناسی در بسته‌بندی با تحلیلی بر ابعاد و پیامدهای آن [دوره 6، شماره 21، 1394]
 • کاغذ مقایسه برخی از عوامل پوشش دهی کاغذ و تأثیر آن ها بر خواص و کیفیت کاغذهای بسته بندی [دوره 6، شماره 21، 1394]
 • کاغذ تولید خمیر کاغذ NSSC صنوبر دلتوئیدس رقم 55-69 برای مصارف بسته بندی [دوره 6، شماره 21، 1394]
 • کاغذ ارزیابی ویژگی‌های خمیر کاغذ کرافت صنوبر دلتوئیدس برای مصارف بسته‌بندی [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • کاغذ بررسی پتانسیل استفاده از نانولیگنوسلولز فیبریله شده (NLFC) بجای نانوسلولز فیبریله شده (NFC) با تأکید بر اهداف صنایع بسته بندی [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • کاغذ فلوتینگ تأثیر ترکیب و ابعاد جعبه ها بر کیفیت بسته های مقوای کنگره ای [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • کاغذ فلوتینگ امکان سنجی افزایش تولید کاغذ کنگره ای برای مصارف بسته بندی [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • کاغذ و مقوا ساخت و کاربرد ترکیبات جدید برای پوشش دهی کاغذ و مقوا در بسته بندی [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • کیتوزان کاربرد آنزیم ترانس گلوتامیناز در تهیه فیلم های خوراکی بر پایه کیتوزان [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • کرافت ارزیابی ویژگی‌های خمیر کاغذ کرافت صنوبر دلتوئیدس برای مصارف بسته‌بندی [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • کرافت لاینر تأثیر ترکیب و ابعاد جعبه ها بر کیفیت بسته های مقوای کنگره ای [دوره 6، شماره 22، 1394]

گ

 • گالاکتومانان بررسی کاربرد و تأثیر گالاکتومانان بر ویژگی های فیلم ها و پوشش های خوراکی [دوره 6، شماره 22، 1394]

ل

 • لجستیک معرفی سامانه نرم افزار جانمایی انواع اشکال بسته‌بندی در وسایل حمل‌و‌نقلی [دوره 6، شماره 23، 1394]

م

 • ماندگاری استفاده از پوشش های خوراکی به منظور افزایش عمر ماندگاری پنیر [دوره 6، شماره 21، 1394]
 • محصولات گوشتی تازه مروری بر روش های بسته بندی هوشمند در محصولات گوشتی تازه و شناخت مزایا و معایب کاربردی هر یک از روش ها [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • مدیریت بسته بندی ضرورت توجّه به مدیریت در صنعت بسته بندی [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • معایب و مزایا مروری بر روش های بسته بندی هوشمند در محصولات گوشتی تازه و شناخت مزایا و معایب کاربردی هر یک از روش ها [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • مقاومت فشاری جعبه تأثیر ترکیب و ابعاد جعبه ها بر کیفیت بسته های مقوای کنگره ای [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • مواد بسته بندی مروری بر کاربردهای نانوالیاف الکتروریسی شده در بسته بندی مواد غذایی [دوره 6، شماره 24، 1394]

ن

 • نانوالیاف مروری بر کاربردهای نانوالیاف الکتروریسی شده در بسته بندی مواد غذایی [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • نانو پوشش ها افزایش ماندگاری مواد غذایی با بکارگیری نانو پوشش ها در صنعت بسته بندی [دوره 6، شماره 21، 1394]
 • نانوسلولز فیلم های مرکب بر پایه نانوسلولز در بسته بندی مواد غذایی [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • نانوسلولز فیبریله شده بررسی پتانسیل استفاده از نانولیگنوسلولز فیبریله شده (NLFC) بجای نانوسلولز فیبریله شده (NFC) با تأکید بر اهداف صنایع بسته بندی [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • نانوکامپوزیت فیلم های مرکب بر پایه نانوسلولز در بسته بندی مواد غذایی [دوره 6، شماره 22، 1394]
 • نانولیگنوسلولز فیبریله شده بررسی پتانسیل استفاده از نانولیگنوسلولز فیبریله شده (NLFC) بجای نانوسلولز فیبریله شده (NFC) با تأکید بر اهداف صنایع بسته بندی [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • نفوذپذیری تأثیر فرآیند فشار بالا بر ویژگی های فیلم های بسته بندی مورد استفاده در مواد غذایی [دوره 6، شماره 21، 1394]
 • نفوذپذیری به بخار آب بررسی روش ساخت و ویژگی های فیلم های خوراکی امولسیونی و دو لایه [دوره 6، شماره 24، 1394]
 • نفوذپذیری به گاز تأثیر پدیده زمانمندی فیزیکی بر روی خواص مکانیکی، نفوذپذیری و خواص حرارتی بسته‌بندی‌های پلاستیکی [دوره 6، شماره 23، 1394]
 • نقاط قوت تأثیر پیوستن به سازمان تجارت جهانی بر صنایع کارتن سازی ایران [دوره 6، شماره 24، 1394]

و