نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آگاهی مشتری استفاده راهبردی از رنگ در بسته بندی کالاهای دارای نشان تجاری [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 54-69]
 • آمیخته بازاریابی تحلیل معیارهای بسته‌بندی محصولات صادراتی مطالعه موردی: محصولات صادراتی استان سمنان [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 42-53]

ا

 • اتمسفر اصلاح شده MAP تأثیر بسته بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP) بر برخی خصوصیات خیار رقم رویال [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 78-85]
 • ارزش تغذیه ای کاربردهای نوین بسته بندی های خوراکی برای میوه ها و سبزی های تازه و قابلیت های آنها به عنوان حامل مواد فعال [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 50-65]
 • اسانس اهمیت بسته بندی‌ غذایی مقاوم به حشرات: چالش‌ها و راهکارها [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 54-61]
 • اطّلاعات محصول بررسی تأثیر اندازه و طراحی بسته بندی بر قصد خرید و رضایت مشتری [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 30-41]
 • امولسیون قابلیت و ویژگی های عملکردی فیلم های خوراکی بر پایه امولسیون [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 42-53]
 • اندازه بسته بندی بررسی تأثیر اندازه و طراحی بسته بندی بر قصد خرید و رضایت مشتری [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 30-41]

ب

 • بار واحد بررسی تأثیر شکاف بین تخته های کف پالت بر روی مقاومت فشاری کارتن های کنگره دار (ترجمه) [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 66-77]
 • بازدارنده آتش کاغذ بازیافتی سوپرآب گریز عامل دار شده و بازدارنده آتش [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 76-83]
 • باورها در مورد نشان تجاری بررسی تأثیر عناصر تصویری بسته بندی با تصویر ذهنی نشان تجاری در مشتریان یکی از شرکت های فرآورده های لبنی شهر گرگان [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 18-37]
 • برچسب برچسب مواد غذایی: مفاهیم، کارکردها و دلایل استفاده یا عدم استفاده از آن [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 76-91]
 • برچسب‌های عدسی شکل پیشرفت‌های اخیر در فنّاوری بسته‌بندی‌های هوشمند و تعاملی به منظور افزایش برقراری ارتباط با مصرف‌کننده [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 20-29]
 • بِرَند مطالعه راهکارهای توسعه علامت تجاری(برندینگ) از طریق طراحی بسته بندی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 6-17]
 • برندینگ مطالعه راهکارهای توسعه علامت تجاری(برندینگ) از طریق طراحی بسته بندی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 6-17]
 • بسته بندی اهمیت و کاربرد دمای انتقال شیشه ای در مواد غذایی و پلیمرهای بسته بندی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 30-45]
 • بسته بندی مطالعه راهکارهای توسعه علامت تجاری(برندینگ) از طریق طراحی بسته بندی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 6-17]
 • بسته بندی بررسی نقش فعالیت های آموزشی و ترویج کشاورزی در ارتباط با دانش بسته بندی و نگهداری کشمش (مطالعه موردی: شهرستان تاکستان) [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 18-27]
 • بسته بندی درک مصرف کننده از بسته بندی مواد غذایی با رویکرد توسعه پایدار زیست محیطی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 28-41]
 • بسته بندی اهمیت بسته بندی‌ غذایی مقاوم به حشرات: چالش‌ها و راهکارها [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 54-61]
 • بسته بندی بررسی اثر سقوط و ضربه، بر بسته بندی دستگاه های الکترونیکی در هنگام حمل و نقل [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 62-75]
 • بسته بندی استفاده راهبردی از رنگ در بسته بندی کالاهای دارای نشان تجاری [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 54-69]
 • بسته بندی برچسب مواد غذایی: مفاهیم، کارکردها و دلایل استفاده یا عدم استفاده از آن [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 76-91]
 • بسته بندی عناصر دیداری و کلامی بسته بندی و تأثیر آنها بر تجربه نشان تجاری با نقش تعدیل کنندگی حساسیت قیمت مصرف کننده [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 6-17]
 • بسته بندی بررسی تأثیر عناصر تصویری بسته بندی با تصویر ذهنی نشان تجاری در مشتریان یکی از شرکت های فرآورده های لبنی شهر گرگان [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 18-37]
 • بسته بندی بررسی تأثیر شکاف بین تخته های کف پالت بر روی مقاومت فشاری کارتن های کنگره دار (ترجمه) [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 66-77]
 • بسته بندی تأثیر بسته بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP) بر برخی خصوصیات خیار رقم رویال [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 78-85]
 • بسته‌بندی تحلیل معیارهای بسته‌بندی محصولات صادراتی مطالعه موردی: محصولات صادراتی استان سمنان [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 42-53]
 • بسته بندی بازدارنده بسته بندی بازدارنده در صنعت دخانیات و چالش های قانونی آن در ایران [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 46-59]
 • بسته بندی بنزین بسته بندی و عرضه بنزین مظروف در ایران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 4-19]
 • بسته بندی تعاملی پیشرفت‌های اخیر در فنّاوری بسته‌بندی‌های هوشمند و تعاملی به منظور افزایش برقراری ارتباط با مصرف‌کننده [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 20-29]
 • بسته بندی خوراکی کاربردهای نوین بسته بندی های خوراکی برای میوه ها و سبزی های تازه و قابلیت های آنها به عنوان حامل مواد فعال [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 50-65]
 • بسته بندی سبز سنجش ارتباط بسته بندی سبز با رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات تند مصرف [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 70-75]
 • بسته بندی مواد غذایی ارگانیک درک مصرف کننده از بسته بندی مواد غذایی با رویکرد توسعه پایدار زیست محیطی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 28-41]
 • بسته‌بندی هوشمند پیشرفت‌های اخیر در فنّاوری بسته‌بندی‌های هوشمند و تعاملی به منظور افزایش برقراری ارتباط با مصرف‌کننده [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 20-29]
 • بنزین مظروف بسته بندی و عرضه بنزین مظروف در ایران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 4-19]
 • بهبود اتصال چسبی بررسی عوامل مؤثر در بهبود کیفیت استحکام اتصالات چسبی در صنایع بسته بندی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 66-73]

پ

 • پالت بررسی تأثیر شکاف بین تخته های کف پالت بر روی مقاومت فشاری کارتن های کنگره دار (ترجمه) [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 66-77]
 • پوشش قابلیت و ویژگی های عملکردی فیلم های خوراکی بر پایه امولسیون [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 42-53]

ت

 • تاکستان بررسی نقش فعالیت های آموزشی و ترویج کشاورزی در ارتباط با دانش بسته بندی و نگهداری کشمش (مطالعه موردی: شهرستان تاکستان) [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 18-27]
 • تجربه نشان تجاری عناصر دیداری و کلامی بسته بندی و تأثیر آنها بر تجربه نشان تجاری با نقش تعدیل کنندگی حساسیت قیمت مصرف کننده [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 6-17]
 • تخته کف بررسی تأثیر شکاف بین تخته های کف پالت بر روی مقاومت فشاری کارتن های کنگره دار (ترجمه) [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 66-77]
 • ترجیحات مصرف کننده درک مصرف کننده از بسته بندی مواد غذایی با رویکرد توسعه پایدار زیست محیطی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 28-41]
 • تصویر ذهنی نشان تجاری بررسی تأثیر عناصر تصویری بسته بندی با تصویر ذهنی نشان تجاری در مشتریان یکی از شرکت های فرآورده های لبنی شهر گرگان [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 18-37]
 • تعامل با مصرف کننده پیشرفت‌های اخیر در فنّاوری بسته‌بندی‌های هوشمند و تعاملی به منظور افزایش برقراری ارتباط با مصرف‌کننده [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 20-29]
 • تنش پیل و کیلواژ بررسی عوامل مؤثر در بهبود کیفیت استحکام اتصالات چسبی در صنایع بسته بندی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 66-73]
 • توسعه پایدار بسته بندی درک مصرف کننده از بسته بندی مواد غذایی با رویکرد توسعه پایدار زیست محیطی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 28-41]

ج

 • جعبه بررسی تأثیر شکاف بین تخته های کف پالت بر روی مقاومت فشاری کارتن های کنگره دار (ترجمه) [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 66-77]

چ

 • چسبندگی ارتقاء چسبندگی مرکب های نیترو سلولز بر روی فیلم های پلی اتیلن غیر جاذب [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 60-65]

ح

 • حامل کاربردهای نوین بسته بندی های خوراکی برای میوه ها و سبزی های تازه و قابلیت های آنها به عنوان حامل مواد فعال [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 50-65]
 • حساسیت قیمت مصرف کننده عناصر دیداری و کلامی بسته بندی و تأثیر آنها بر تجربه نشان تجاری با نقش تعدیل کنندگی حساسیت قیمت مصرف کننده [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 6-17]
 • حشرات اهمیت بسته بندی‌ غذایی مقاوم به حشرات: چالش‌ها و راهکارها [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 54-61]

خ

 • خیار تأثیر بسته بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP) بر برخی خصوصیات خیار رقم رویال [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 78-85]
 • خرده فروشی شناسایی و مطالعه عوامل مؤثر بر خلاقیت در طراحی بسته بندی و فروش محصولات غذایی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 38-49]

د

 • دخانیات بسته بندی بازدارنده در صنعت دخانیات و چالش های قانونی آن در ایران [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 46-59]
 • دستگاه های الکترونیکی بررسی اثر سقوط و ضربه، بر بسته بندی دستگاه های الکترونیکی در هنگام حمل و نقل [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 62-75]
 • دمای انتقال شیشه ای اهمیت و کاربرد دمای انتقال شیشه ای در مواد غذایی و پلیمرهای بسته بندی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 30-45]

ر

 • رفتار خرید سنجش ارتباط بسته بندی سبز با رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات تند مصرف [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 70-75]
 • رفتار مصرف کننده سنجش ارتباط بسته بندی سبز با رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات تند مصرف [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 70-75]
 • رفتارهای فیزیک و شیمیایی اهمیت و کاربرد دمای انتقال شیشه ای در مواد غذایی و پلیمرهای بسته بندی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 30-45]
 • رنگ استفاده راهبردی از رنگ در بسته بندی کالاهای دارای نشان تجاری [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 54-69]
 • رنگ بسته بندی بررسی تأثیر عناصر تصویری بسته بندی با تصویر ذهنی نشان تجاری در مشتریان یکی از شرکت های فرآورده های لبنی شهر گرگان [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 18-37]

ز

 • زانتان برخی از جنبه های کاربردی نانو مواد تجدیدپذیر در بسته بندی مواد غذایی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 22-29]

س

 • سرمازدگی تأثیر بسته بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP) بر برخی خصوصیات خیار رقم رویال [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 78-85]
 • سقوط بررسی اثر سقوط و ضربه، بر بسته بندی دستگاه های الکترونیکی در هنگام حمل و نقل [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 62-75]
 • سیلان ارتقاء چسبندگی مرکب های نیترو سلولز بر روی فیلم های پلی اتیلن غیر جاذب [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 60-65]
 • سوپر آبگریز کاغذ بازیافتی سوپرآب گریز عامل دار شده و بازدارنده آتش [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 76-83]

ش

 • شخصیت نشان تجاری بررسی تأثیر عناصر تصویری بسته بندی با تصویر ذهنی نشان تجاری در مشتریان یکی از شرکت های فرآورده های لبنی شهر گرگان [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 18-37]
 • شکاف بررسی تأثیر شکاف بین تخته های کف پالت بر روی مقاومت فشاری کارتن های کنگره دار (ترجمه) [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 66-77]
 • شکل بسته بندی بررسی تأثیر عناصر تصویری بسته بندی با تصویر ذهنی نشان تجاری در مشتریان یکی از شرکت های فرآورده های لبنی شهر گرگان [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 18-37]

ض

 • ضداکسیدان ها کاربردهای نوین بسته بندی های خوراکی برای میوه ها و سبزی های تازه و قابلیت های آنها به عنوان حامل مواد فعال [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 50-65]
 • ضربه بررسی اثر سقوط و ضربه، بر بسته بندی دستگاه های الکترونیکی در هنگام حمل و نقل [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 62-75]

ط

 • طراحی بسته بندی بررسی تأثیر اندازه و طراحی بسته بندی بر قصد خرید و رضایت مشتری [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 30-41]
 • طراحی خلاق بسته بندی شناسایی و مطالعه عوامل مؤثر بر خلاقیت در طراحی بسته بندی و فروش محصولات غذایی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 38-49]
 • طراحی صنعتی مطالعه راهکارهای توسعه علامت تجاری(برندینگ) از طریق طراحی بسته بندی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 6-17]
 • طرح بسته بندی تأثیر طرح بسته بندی محصولات غذایی بر رفتار خرید آنی مصرف کنندگان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 6-21]

ظ

ع

 • عرضه بنزین بسته بندی و عرضه بنزین مظروف در ایران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 4-19]
 • عناصر دیداری عناصر دیداری و کلامی بسته بندی و تأثیر آنها بر تجربه نشان تجاری با نقش تعدیل کنندگی حساسیت قیمت مصرف کننده [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 6-17]
 • عناصر کلامی عناصر دیداری و کلامی بسته بندی و تأثیر آنها بر تجربه نشان تجاری با نقش تعدیل کنندگی حساسیت قیمت مصرف کننده [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 6-17]

ف

 • فرآوری اهمیت و کاربرد دمای انتقال شیشه ای در مواد غذایی و پلیمرهای بسته بندی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 30-45]
 • فعالیت آموزشی و ترویجی بررسی نقش فعالیت های آموزشی و ترویج کشاورزی در ارتباط با دانش بسته بندی و نگهداری کشمش (مطالعه موردی: شهرستان تاکستان) [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 18-27]
 • فیلم پلی اتیلن ارتقاء چسبندگی مرکب های نیترو سلولز بر روی فیلم های پلی اتیلن غیر جاذب [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 60-65]
 • فیلم خوراکی قابلیت و ویژگی های عملکردی فیلم های خوراکی بر پایه امولسیون [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 42-53]
 • فنّاوری بسته بندی بررسی تأثیر اندازه و طراحی بسته بندی بر قصد خرید و رضایت مشتری [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 30-41]

ق

 • قصد خرید مصرف کننده بررسی تأثیر اندازه و طراحی بسته بندی بر قصد خرید و رضایت مشتری [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 30-41]
 • قوانین بسته بندی بسته بندی بازدارنده در صنعت دخانیات و چالش های قانونی آن در ایران [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 46-59]

ک

 • کارتن کنگره دار بررسی تأثیر شکاف بین تخته های کف پالت بر روی مقاومت فشاری کارتن های کنگره دار (ترجمه) [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 66-77]
 • کاغذ بازیافتی کاغذ بازیافتی سوپرآب گریز عامل دار شده و بازدارنده آتش [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 76-83]
 • کالای صادراتی تحلیل معیارهای بسته‌بندی محصولات صادراتی مطالعه موردی: محصولات صادراتی استان سمنان [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 42-53]
 • کیتوزان برخی از جنبه های کاربردی نانو مواد تجدیدپذیر در بسته بندی مواد غذایی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 22-29]
 • کشمش بررسی نقش فعالیت های آموزشی و ترویج کشاورزی در ارتباط با دانش بسته بندی و نگهداری کشمش (مطالعه موردی: شهرستان تاکستان) [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 18-27]

ل

 • لیگنین برخی از جنبه های کاربردی نانو مواد تجدیدپذیر در بسته بندی مواد غذایی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 22-29]

م

 • محصولات تند مصرف سنجش ارتباط بسته بندی سبز با رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات تند مصرف [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 70-75]
 • محصولات غذایی تأثیر طرح بسته بندی محصولات غذایی بر رفتار خرید آنی مصرف کنندگان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 6-21]
 • محصولات غذایی شناسایی و مطالعه عوامل مؤثر بر خلاقیت در طراحی بسته بندی و فروش محصولات غذایی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 38-49]
 • معیارهای بسته بندی تحلیل معیارهای بسته‌بندی محصولات صادراتی مطالعه موردی: محصولات صادراتی استان سمنان [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 42-53]
 • مقاومت فشاری بررسی تأثیر شکاف بین تخته های کف پالت بر روی مقاومت فشاری کارتن های کنگره دار (ترجمه) [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 66-77]
 • مکانیسم ورود اهمیت بسته بندی‌ غذایی مقاوم به حشرات: چالش‌ها و راهکارها [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 54-61]
 • مواد دافع اهمیت بسته بندی‌ غذایی مقاوم به حشرات: چالش‌ها و راهکارها [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 54-61]
 • مواد ضدمیکروبی کاربردهای نوین بسته بندی های خوراکی برای میوه ها و سبزی های تازه و قابلیت های آنها به عنوان حامل مواد فعال [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 50-65]
 • مواد غذایی اهمیت و کاربرد دمای انتقال شیشه ای در مواد غذایی و پلیمرهای بسته بندی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 30-45]
 • مواد غذایی برچسب مواد غذایی: مفاهیم، کارکردها و دلایل استفاده یا عدم استفاده از آن [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 76-91]
 • مواد غذایی کنسرو شده شناسایی و مطالعه عوامل مؤثر بر خلاقیت در طراحی بسته بندی و فروش محصولات غذایی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 38-49]

ن

 • نانو کامپوزیت برخی از جنبه های کاربردی نانو مواد تجدیدپذیر در بسته بندی مواد غذایی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 22-29]
 • نیتروسلولز ارتقاء چسبندگی مرکب های نیترو سلولز بر روی فیلم های پلی اتیلن غیر جاذب [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 60-65]
 • نشان تجاری استفاده راهبردی از رنگ در بسته بندی کالاهای دارای نشان تجاری [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 54-69]
 • نظرسنجی درک مصرف کننده از بسته بندی مواد غذایی با رویکرد توسعه پایدار زیست محیطی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 28-41]
 • نقطه خرید برچسب مواد غذایی: مفاهیم، کارکردها و دلایل استفاده یا عدم استفاده از آن [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 76-91]
 • نقطه خرید، رفتار خرید آنی تأثیر طرح بسته بندی محصولات غذایی بر رفتار خرید آنی مصرف کنندگان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 6-21]

و

 • ویژگی های عملکردی قابلیت و ویژگی های عملکردی فیلم های خوراکی بر پایه امولسیون [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 42-53]

ه

 • هیدروژل برخی از جنبه های کاربردی نانو مواد تجدیدپذیر در بسته بندی مواد غذایی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 22-29]