فناوری بسته‌بندی خرما

نویسندگان

آدرس

چکیده

به دلیل طبیعت محصولات کشاورزی که در مقابل عوامل جوی و میکروارگانیزم‌ها فاسد می‌شوند؛ بسته‌بندی آنها از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. در طی سنوات اخیر نیز شاهد رشد توانمندی کشور در صنعت بسته‌بندی بوده‌ایم؛ اما بازهم حجم اندکی از تولیدات بخش کشاورزی با بسته‌بندی مناسب عرضه می شود که این موضوع نشان‌دهنده عدم تعادل در تولید و بسته‌بندی مناسب محصولات کشاورزی(بخصوص باغی) در کشور می‌باشد.در بین تولیدات کشاورزی کشور، خرما یکی از اقلام مهم باغی ایران است که توجه به بسته‌بندی و فرآوری آن ناکافی بوده است؛ به طوری که در بسیاری از سال‌ها بیش از 20درصد از خرمای کشور بلااستفاده و به صورت ضایعات، هدر رفته است. از این روی لازم است ضمن توجه بیشتر به فناوری، لجستیک و استانداردهای اجباری خرما جهت تقویت بازار فروش آن به کسب سهم بیشتر در داخل و خارج کشور تمرکز شود. این موضوع دست مایه این تحقیق واقع شده است تا با خرما شناسی و شناخت زندگی گیاهی این میوه به صنایع بسته‌بندی و فرآوری داخلی خرما در کلاس جهانی(با توجه به ویژگی‌های بومی کشور) وارد شویم. به همین منظور در بومی سازی فناوری بسته‌بندی خرما به نحوه سورتینگ، شستشو، خشک کردن و روغن‌زنی میوه و بسته‌بندی نهایی آن اشاره شده است تا محصول نهایی بتواند در پروفایل نگهداری استاندارد، آماده انتقال به بازار فروش شود. همچنین به ضایعات خط بسته‌بندی و نحوه استفاده از آن در صنایع تبدیلی خرما نیز اشاره شده است. در ادامه با توجه به استانداردهای موجود، الزامات بسته‌بندی خرما تشریح شده است تا مشکلات پیشروی صنعت و لجستیک آن در کشور بهتر مشخص شود. جهت رفع پاره‌ای از مشکلات نیز، به مطالعات لازم در حوزه امکان‌سنجی سیستماتیک صنایع بسته‌بندی خرما اشاره شده است تا توسعه کمی و کیفی صنایع فعال و در حال احداث، به شکل واقعی‌تری میسر شود. در پایان مقاله به الزامات اجرایی و توصیه‌های راهبردی در موفقیت صنایع بسته‌بندی خرما که در صورت تحقق، آینده‌ای نویدبخش را به جامعه نخلداران، صنعتگران و بازرگانان کشور مهیا می‌کند؛ اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها