محافظت از بسته‌بندی شفاف در برابر اشعه فرابنفش

نویسنده

چکیده

اشعه فرابنفش نه تنها برای سلامتی افرادی که در معرض تابش این اشعه قرار می‌گیرند، مضر و خطرناک است، بلکه منجر به بروز آسیب‌های مهمی به محتوی بسته‌های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از طریق عبور از پوشش بسته‌بندی شفاف به داخل محتوا می‌شود. مراکز تحقیقاتی بسته‌بندی مشغول تحقیق در خصوص مهار‌کننده‌های اشعه فرابنفش می‌باشند. افزودن مهار‌کننده­های اشعه فرابنفش به بسته­بندی تا حد زیادی از عبور اشعه فرابنفش به داخل بسته‌بندی جلوگیری نموده و مانع از تغییرات محتوا در طول ماندگاری آن خواهد بود.

کلیدواژه‌ها