تأثیر فیلم بسته بندی بر ویژگی های کیفی قارچ دکمه ای تازه

نویسندگان

چکیده

جهت بسته بندی قارچ دکمه­ای به فیلم­های بسته­ بندی با نفوذ­پذیری بالا نسبت به اکسیژن و دی­اکسید کربن نیاز می­باشد. فیلم­های پلاستیکی نظیر PVC به علت افت وزن (و بنابراین ارزش اقتصادی) و تغییرات بافت برای قارچ دکمه­ای نامطلوب می­باشند. بنابراین می­توان از فیلم­های پلی اولفین ( PD 941و PD 961) استفاده نمود. همچنین از فیلم­های جدید برای گسترش MAP می­توان به مواد آب دوست مانند فیلم­های تهیه شده از محصولات کشاورزی یا فیلم­های مصنوعی ساخته شده از پلی­اتیلن، پلی­استر یا پلی­اتر آمید اشاره نمود. فیلم گلوتن گندم نسبت به فیلم سنتزی برای محدود کردن دی اکسید کربن در داخل بسته و حفظ شرایط تازگی قارچ­ها بسیار مطلوب می­باشد. در این مطالعه تأثیر نوع فیلم بسته ­بندی بر خواص کیفی قارچ مانند ترکیب گاز داخل بسته ­ها، رنگ، کاهش وزن و رسیدگی در طی نگهداری ارزیابی می­گردد.

کلیدواژه‌ها