اثر افزودنی های مقاومت خشک بر روی ویژگی های مقاومتی کاغذ و مقوای کرافت

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

نیاز و تقاضای روز افزون به کاغذ و مقوای بسته­‌بندی از نظر کیفیت، بالاترین ارقام تولیدات صنعت کاغذ­سازی را به خود اختصاص داده است که مؤید و نشان­دهنده اهمیت صنایع بسته­بندی در حفظ و نگه‌داری کالاست. رقابت زیاد و فروش در بازار، باعث شده است که تولیدکنندگان محصولات مختلف جهت حفظ وضعیت بازار و مشتری، توجّهی روز افزون به بسته‌بندی محصولات خود اعمال نمایند که در نتیجه این کوشش، نیاز به کاغذ­های بسته­بندی با کیفیت به مراتب بهتر از گذشته، افزایش یافته است. اغلب افزایش مقاومت کششی و سایر ویژگی­های مقاومتی کاغذ، به وسیله روش­های شیمیایی نسبت به روش­های مکانیکی مثل فرایند پالایش بیشتر است که یکی از روش­های شیمیایی، استفاده از افزودنی­های مقاومت خشک است. و در نتیجه افزودنی­های مقاومت خشک به طور عمده برای بهبود مقاومت پیوند بین الیاف کاغذسازی و ویژگی­های مقاومتی کاغذ به کار می­روند.

کلیدواژه‌ها