معرفی فنّاوری های نوین در صنعت بسته بندی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی کرج و مدیر کمیته استاندارد مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

در سال­ های اخیر روش­های جدید فراوری مواد غذایی به شدّت مورد توجّه قرار گرفته­ اند و از آن جایی که شماری از این فنّاوری ­ها ممکن است نیازمند فراوری غذاها در داخل بسته­بندی خود باشند، شناخت واکنش­ ها و تعاملات مابین بسته و خود فرایند، حائز اهمیت است. هدف اصلی این مقاله، مرور اطّلاعات موجود در منابع اطّلاعاتی مختلف در مورد اثرات روش­های مختلف فراوری غذاها روی بخش­های ذیل است: الف- خواص ساختاری، مکانیکی و بازدارنده جنس­های رایج مورد استفاده در بسته­بندی­های غذایی. ب- رفتار کاهشی افزودنی­ های مورد استفاده در فیلم­های بسته­بندی پلاستیکی.

کلیدواژه‌ها