افزایش ماندگاری مرکبات با استفاده از پوشش های خوراکی

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

فیلم­ها و پوشش­ های خوراکی، لایه نازکی از مواد خوراکی هستند که برای بهبود کیفیت و افزایش ماندگاری بر روی محصولات غذایی قرار می ­گیرند. پوشش ­دهی میوه ­ها و سبزی­ های تازه با پوشش ­های خوراکی روشی مناسب برای حفظ کیفیت آن­ها و جلوگیری از بروز ضایعات می ­باشد. میزان ضایعات مرکبات در ایران بین 28 تا 31 درصد تخمین زده شده است، لذا مطالعه و آگاهی از روش­ های مختلفی که منتهی به کاهش میزان ضایعات شود، دارای اهمیت زیادی است. امروزه، توجّه بیشتر محققین به منظور یافتن ترکیبات طبیعی برای جایگزین کردن مواد شیمیایی و نگه­دارنده ­هاست. به طور کلی، هدف از کاربرد این پوشش ­ها، به حداقل رساندن کاهش وزن میوه، جلوگیری از سرایت قارچ ­های بیماری زا به  میوه ­های سالم مجاور، افزایش عمر نگهداری میوه، به حداقل رساندن ضایعات و کاهش استفاده از مواد شیمیایی در دوره انبارداری و صادرات می­باشد. در این مقاله، پوشش­ های خوراکی به کار برده شده، اثرات آن­ها بر کیفیت مرکبات، مواد ضد میکروبی طبیعی مورد استفاده در افزایش ماندگاری و نیز عوامل محدود­کننده کیفیت بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها