دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، خرداد 1399 

مقاله پژوهشی

تهیه پوشش خوراکی مرکب از کربوکسی متیل سلولز و روغن کنجد برای پوشش دهی توت فرنگی و بررسی خواص آن

صفحه 60-71

فاطمه خوشدونی فراهانی؛ عبدالرسول ارومیه ای؛ انوشه شریفان؛ زهرا خوشدونی فراهانی


ترویجی

بسته‌بندی کیک، بیسکویت و برخی از محصولات پخت

صفحه 72-73

الهام آل‌حسینی؛ سید مهدی جعفری؛ ارمغان سالم