تهیه و بررسی خواص فیلم چند جزیی زیست تخریب پذیر در بسته بندی مواد غذایی

نویسندگان

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

در طی سال­های اخیر استفاده از پلی­مرهای زیست تخریب­پذیر در تولید مواد بسته­بندی، مورد توجّه تولیدکنندگان قرار گرفته است. بسته­بندی­های زیست تخریب­پذیر بر پایه بیوپلی­مرها و پلی­مرهای سنتزی هستند که به طور معمول از نشاسته و پلی­اولفین­هایی نظیر پلی­اتیلن سبک، پلی­اتیلن سنگین، پلی­پروپیلن و پلی استایرن استفاده می­گردد. فیلم­های زیست تخریب­پذیر تولید شده بر پایه نشاسته و پلی­اتیلن سنگین دارای مزایایی چون، زیست تخریب­پذیری، مقاومت در برابر مواد شیمیایی و تنش­های شکننده­ی محیط می باشد؛ اما وجود معایبی مانند انعطاف­پذیری و مقاومت ضربه پایین، استفاده از آن­ها را محدود می­سازد. در این پژوهش، اثر ترکیب درصدهای متفاوتی از LLDPEو HDPE را در کامپوزیت زیست تخریب­پذیر چند جزئی نشاسته / پلی­اتیلن سنگین / پلی­اتیلن خطی سبک و پلی­اتیلن مالئیک انیدرید، از طریق روش مخلوط­کن داخلی مورد بررسی قرار داده شد. سپس به بررسی خواص کششی نظیر مدول، استحکام کششی در نقطه تسلیم و درصد ازدیاد طول در نقطه­ی شکست پرداخته شد و نتایج حاصل نشان می­دهد که افزایش مقدارLLDPE در آمیزه باعث افزایش قابل توجّهی در ازدیاد طول تا نقطه شکست در مقایسه با نسبت ثابتی از آلیاژ پلی­اتیلن سنگین و سبک خطی به عنوان نمونه شاهد بوده است. بنابراین فیلم چند جزئی فوق با ترکیب درصد30%LLDPE و 34% HDPEو درصد ثابتی از نشاسته و سازگارکننده در شرایط بهینه، بهترین خواص را از خود نشان داده است به طوری که با بررسی خواص زیست تخریب­پذیری این آمیزه، مشاهده گردید که بعد از مدّت سه ماه در حدود 10% نمونه‌ تخریب شده است. میزان گذردهی اکسیژن در آمیزه چند جزیی حاوی 30%LLDPE حاکی از کاهش بیش از 50% مقدار اکسیژن عبوری، نسبت به آلیاژ HDPE/LLDPE گردیده است.

کلیدواژه‌ها