فراخوان مقاله

فراخوان مقاله
  1. موضوعات مورد نظر:

1- بسته ­بندی­های چوبی                        20- بسته ­بندی مواد خطرناک                       39- فرآوری با میدان­های پالس الکتریکی

2- بسته ­بندی­های فلزی                         21- بسته ­بندی­ های هوشمند                         40- فرآوری با استفاده از فشار بالا

3- بسته ­بندی شیشه­ای                      22- بسته ­بندی نظامی                               41- فرآوری با امواج مایکروویو

4- بسته­ بندی پلاستیکی                     23- مدیریت در بسته  ­بندی                         42- فرآوری با امواج فرکانس رادیویی

5- بسته ­بندی­ های کاغذی و مقوایی         24- چاپ و نقش آن در بسته­ بندی                 43- فرآوری به کمک التراسوند

6- نقش تبلیغات در بسته ­بندی             25- استاندارد و نقش الزامات در بسته­ بندی     44- فرآوری از طریق پرتوافکنی

7- بسته ­بندی­ های قابل انعطاف               26- محیط زیست و بسته­ بندی                     45- فرآوری توسط ازن

8- بسته ­بندی مواد غذایی                   27- طراحی بسته­ بندی                              46- حرارت­دهی با امواج مادون قرمز
9- بسته­ بندی پوشاک                         28- فنّاوری­های جدید بسته­ بندی در دنیا         47- بسته­ بندی کالاهای صادراتی

10- بسته ­بندی قطعات و اقلام سنگین        29- مواد جدید بسته ­بندی                         48- بسته­ بندی­ های اتوکلاو

11- بسته ­بندی دارویی                          30- معرفی مواد بسته ­بندی                         49- انواع درب­بندی در بسته ­بندی

12- بسته­ بندی تجهیزات و لوازم ساختمانی 31- برچسب­ ها در بسته ­بندی                     50- برچسب ­های امنیتی

13- بسته­ بندی صنعتی                          32- نقش بسته­ بندی در کاهش هزینه ­ها          51- ویژگی­های بسته­ بندی امنیتی

14- بسته ­بندی در زنجیره تأمین               33- نقش بسته ­بندی در اقتصاد و تجارت        52- نقش بسته­ بندی در تأمین و برآورد

15- بسته ­بندی اتمسفر تغییر یافته            34- نقش بسته­ بندی در بازرسی کالا               53- روش­های مهار بسته

16- بسته­ بندی و نقش آن در حمل­ و­نقل     35- ماشین­ آلات و تجهیزات بسته­ بندی