راهنمای نویسندگان

دستورالعمل نگارش مقاله

برای ارسال به دفتر فصلنامه علمی - ترویجی علوم و فنون بسته‌بندی

برای دانلود دستورالعمل نگارش مقاله اینجا را کلیک کنید

 

 مهم‌ترین شاخص ماهنامه برای گزینش مقالات علمی- ترویجی و درج مطالب، پرداختن به موضوع بسته‌بندی با رعایت معیارهای مقاله‌نویسی و ترجمه صحیح متن‌های به روز و وزین است. از نویسندگان و مترجمان تقاضا می‌شود مقاله‌های ارسالی را با توجّه به نکاتی که در پی می‌آید، تنظیم کنند. توجّه به این نکات موجب می‌شود که گزینش مقاله‌ها و نیز ویرایش و حروف‌چینی آن­ها برای فصلنامه با سرعت بیشتری انجام گیرد.

نحوه ارائه مطالب:

مقالات باید خوانا، بدون خط‌خوردگی بوده و فقط برای یک رو کاغذ(A4)، تایپ شود. حجم مطالب به میزان 14-8 صفحه تایپ شده باشد. برای تایپ، از نرم‌افزار Word 2007فونت عنوان مقاله Nazanin 16، متن مقاله Lotus 12، تیترهای یک رقمی Lotus 14، تیترهای دو رقمی Lotus 13 و بلد باشد و فایل مقاله همراه با اصل آن ارسال شود.

- عنوان، نام و نشانی: عنوان مقاله(بیشینه در ده کلمه) در وسط صفحه اول نوشته شود. اگر مقاله قسمتی از یک سری مقالات پی در پی باشد عنوان اصلی سری مقاله­ها همراه عنوان هر قسمت و شمارة ترتیب مقاله­ها نیز ذکر شود. عنوان مقاله با فونت B Nazanin شماره 16 و بلد نوشته شود.

- مشخصات نویسنده یا نویسندگان، نام کامل مترجم(یا مترجمان): که شامل عنوان شغلی یا علمی، آخرین مدرک و رشته تحصیلی، نام و نشانی کامل دانشگاه یا مؤسسه ذیربط با فونت Lotus شماره 11 ذکر شود. نشانی کامل و شماره تلفن تماس و پست الکترونیکی نویسندگان در پایان مقاله(با فونت Lotus شماره 11) نوشته شود. آوردن ایمیل کلیه نویسندگان الزامی است.

چکیده: مقاله باید دارای چکیده و واژه‌های کلیدی باشد(البته عنوان مقاله، چکیده، واژه­های کلیدی، نام و نام خانوادگی

4

 

 

 

 

 

نویسندگان و تحصیلات آن­ها باید هم به صورت فارسی و هم انگلیسی آورده شود). از به کار بردن کلماتی که نیاز به پانوشت دارند در چکیده خودداری نمایید و تعداد کلمات در چکیده، 300 کلمه باشد.

- روش­شناسی تحقیق، مشخص و روشن بیان شود.

- عنوان­های اصلی(فونت Lotus شماره 14 و بلد) و فرعی(فونت Lotus شماره 13 و 12 و بلد) از هم تفکیک شوند. برای عنوان­های فرعی از شیوة شماره­دهی پلکانی استفاده شود.

- شکل‌ها و نمودارها: شکل‌ها و نمودارها طوری ترسیم یا تهیه شود که مناسب نسخه‌برداری و چاپ باشد(فونت Lotus شماره 11 و بلد). کیفیت عکس­ها و تصاویر داخل مقاله از 300dpi کم­تر نباشد. توضیح مربوط به شکل­ها در زیر تصاویر، نوشته شود و وسط چین و بلد باشد و ترتیب شماره­گذاری مربوط به اشکال، نزدیک به همان قسمت از متن مقاله که به آن­ها ارجاع داده شده است، صورت گیرد.

جدول‌ها: جدول‌ها به ترتیبی که در متن مقاله می‌آید، شماره‌گذاری گردند. شماره و توضیح هر جدول در بالای آن نوشته شود و وسط­چین و بلد باشد. عنوان جدول باید گویای نتایج مندرج در آن باشد.

نکته: معادل‌های خارجی، اصطلاحات جدید و ناآشنا و اسامی در پی‌نوشت، فقط یک بار آورده شود. از ارائه معادل‌های خارجی غیرلازم اجتناب شود.

- نتایج و بحث را می­توان به طور توأم و یا مجزا از هم بیان کرد. بحث شامل تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده در ارتباط با تحقیق مورد نظر باشد.

- راهکارهای پیشنهادی برای تحقیقات آتی در صورت وجود، ارائه شود.

                                                                                                                                      سال نهم – شماره 34 - تابستان 1397

 

- مسئولیت هر مقاله از نظر محتوای علمی و نظرات مطرح شده در متن آن و همچنین عدم درج اطّلاعات دارای          طبقه­بندی، به عهده نویسنده و یا نویسندگان مسئول مقاله خواهد بود.

- تا قبل از پایان مراحل نهایی چاپ، در صورتی که مشخص شود مقالة منتخب به هر شکلی در جای دیگری به چاپ رسیده است از انتشار آن جلوگیری خواهد شد.

نکته: تعداد نویسندگان مقاله نباید از چهار نفر بیشتر باشد.

مقاله‌های ترجمه ‌شده: مقاله‌های ترجمه‌ شده به همراه تصویر اصل مقاله، با مشخصات کامل نشریه مأخذ(شماره پیاپی، تاریخ انتشار، شماره صفحه‌ها) ارسال شود.

پی‌نوشت‌ها: پی‌نوشت مقاله‌ها باید در پایین هر صفحه آورده شود(پی­نوشت فارسی با Lotus 10 و انگلیسی باTimes New Roman 10).

ارجاع: کتابنامه مقاله‌های ترجمه‌ شده عیناً از متن اصلی برداشته و در انتهای مقاله قرار داده شود. در مقاله‌های تألیفی همه منابع، اعم از کتاب یا مقاله، برحسب نام‌خانوادگی نویسندگان با فهرستی الفبایی به صورت ذیل تنظیم شود.

- برای اشاره به منبع مورد استفاده در بندهای مختلف مقاله، فقط به ذکر شماره منبعی که آخر مقاله آورده شده است، بسنده شود و منابع مورد استفاده(1 تا 2 صفحه) شامل جدیدترین اطّلاعات در زمینه مورد­نظر باشد. وقتی از چند اثر مختلف یک نویسنده استفاده می­شود، ترتیب شماره­گذاری این مقاله­ها برحسب سال انتشار آن­ها از قدیم به جدید انجام گیرد. ابتدا مراجع فارسی و سپس مراجع لاتین ذکر شود.

نکته: از معرفی اسامی شرکت­ها در متن مقاله خودداری گردد و در معرفی منابع در متن، ترتیب شماره­گذاری رعایت شود و عدد مورد­نظر در داخل کروشه قرار گیرد و از به کار بردن اسامی و سال در داخل کروشه خودداری شود.

الف- مجلّات و نشریات:

نام نویسنده(نام و نام خانوادگی)، سال انتشار، عنوان مطلب(به صورت برجسته)، نام نشریه، شماره جلد، شماره نشریه و صفحه.

ب- کتب:

نام نویسنده، سال انتشار، عنوان کتاب، نام مترجم، نوبت چاپ، محل نشر و ناشر.

 

 

1- مقاله‌ها

الف - انگلیسی

Bolding, Kenneth E., (May 1963). "Professor Knights Capital theory: A note in reply". quarterly journal of economics, Vol. 50, NO. 3.

Bolding, Kenneth E., (1966). "The economics of the coming spaceship earth". in Henry Jarrett(ed). environmental quality in a growing economy. Baltimore: The John Hopkins press.

ب - فارسی

محمودی، م.(1390)، «مدیریت اطّلاعات و حروف در        بسته­بندی»، فصلنامه علوم و فنون بسته­بندی، شماره 15. 7-4. (چنانچه ملاحظه می‌شود در ارجاع مقاله، عنوان مقاله داخل گیومه قرار می‌گیرد).

2- کتاب‌ها

الف - انگلیسی

Dombush, R. and Fischer, S.,)1994), Macroeconomics, sixth edition. New York: McGraw Hill.

(با فونت Times New Roman با شماره 11)

ب - فارسی

کوزنتس، سیمون،(1372)، رشد نوین اقتصادی، ترجمه مرتضی قره‌باغیان، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا. (فونت Lotus شماره 11).

3- مجموعه مقالات کنفرانس

Nouri M., (June, 2008). “Polypyrrole coated polyacrilonitrile electrospun Nanofibers”, Proceeding of the AUTEX 2008, Biella Itally, 23-24.

4- ثبت اختراع

Chin D.A. and Irvin D.J., (2004). Actuator device utilizing a conductive polymer Gel, US Pat. 6,685,442.

در پی‌نوشت‌ها ابتدا نام و سپس نام‌خانوادگی نویسنده مقاله یا کتاب و در پایان بعد از شماره صفحه یا صفحه‌ها، سال انتشار قید می‌شود. بقیه اطّلاعات کتاب‌شناختی عیناً به همان صورتی است که درباره کتابنامه ارائه شده است(حتی‌الامکان مأخذ مستقیم و یا برای راهنمایی خواننده جهت مطالعه بیشتر درباره موضوع ذی ربط، در پی‌نوشت ذکر شود و فقط به ذکر منابع در پایان متن اکتفا نشود).

تاریخ تهیه مقاله: تاریخ تألیف یا ترجمه مقاله در پایان عنوان مقاله ذکر شود.

ارسال مقاله: مقاله‌ها همراه با فایل آن به نشانی مندرج در صفحه شناسنامه ارسال شود و در ضمن نباید مقالات در سایر نشریات یا همایش­ها ارایه شده باشد و فرم تعهد نامه در این زمینه نیز تکمیل گردد.