اخبار و اعلانات

فراخوان مقاله

موضوعات مورد نظر: 1- بسته ­بندی­های چوبی                        20- بسته ­بندی مواد خطرناک                       39- فرآوری با میدان­های پالس الکتریکی 2- بسته ­بندی­های فلزی                         21- بسته ­بندی­ های هوشمند                         40- فرآوری با استفاده از فشار بالا 3- بسته ­بندی شیشه­ای                      22- بسته ­بندی نظامی                        ...

مطالعه بیشتر

انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران

برای عضویت در انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران وارد شوید

مطالعه بیشتر