فرایند پذیرش مقالات

مراحل داوری، پذیرش و انتشار مقالات در فصلنامه علوم و فنون بسته بندی به شرح زیر است:

 

1- اعلام نظر سردبیر (بررسی اولیه مقاله)؛ (در صورت تکمیل بودن پرونده، مقاله برای تعیین سطح علمی و میزان تناسب با محور موضوعی نشریه، تعیین داور و در نهایت کسب اجازه برای ورود به فرآیند داوری، برای سردبیر ارسال می شود). (این مرحله حداکثر 10 روز طول می کشد.)

  • در صورتی که نظر سردبیر در خصوص موارد یاد شده، مثبت باشد، مقاله به مرحله بعد وارد می شود.
  • در صورتی که نظر ایشان منفی باشد، مقاله جهت تعیین تکلیف و احتمالا صدور نامه عدم پذیرش در جلسه تحریریه مطرح می شود.

2- کنترل مقاله از نظر رعایت موارد یاد شده در شیوه نامه و فرمت نشریه؛ (در صورت وجود ایراد در فایل ها و رعایت نشدن فرمت نشریه، مقاله برای تکمیل موارد به نویسنده برگشت داده خواهد شد).

3- ارسال به داوری؛ (در صورت تکمیل بودن فایل ها و رعایت شدن فرمت نشریه به صورت کامل، مقاله همزمان برای 2 داور ارسال می شود).

4- کامل شدن نتیجه داوری اولیه و ارسال به نویسندگان برای انجام اصلاحات؛

  • در صورتی که نتیجه 2 داوری مثبت باشد، مقاله به بخش ویراستاری ارسال می شود.
  • در صورتی که نتیجه 1 داوری مثبت و 1 داوری منفی باشد، به داور 3 ارسال می شود چنانچه نظر داور 3 مثبت باشد امکان ویرایش برای نویسنده ایجاد می شود تا اصلاحات مورد نظر داوران را انجام دهد. ولی اگر نظر داور 3 منفی باشد اعلام ردی مقاله به اطلاع نویسنده رسانده می شود.
  • در صورتی که نتیجه 2 داوری منفی باشد، مقاله جهت تعیین وضعیت در جلسه تحریریه مطرح می شود. اگر نظرات داوران مورد تایید اعضای تحریریه باشد، نامه عدم پذیرش صادر می شود.

5- دریافت اصلاحات و ارسال مقاله برای داور نهایی؛ (درصورت کامل بودن فایل ها و رعایت موارد یاد شده در نامه ویرایش، مقاله برای یکی از داوران قبلی، جهت کنترل اصلاحات ارسال می شود).

6- دریافت نظرات داور نهایی و مطرح شدن مقاله در جلسه تحریریه جهت اعلام نظر نهایی؛

  • در صورتی که اصلاحات نویسنده به طور کامل مورد تایید داور نهایی باشد، مقاله برای صدور پذیرش در جلسه تحریریه مطرح می شود.
  • در صورتی که برخی از اصلاحات مورد تایید داور نهایی نباشد، مقاله دوباره به نویسنده بازگشت داده می شود. شایان ذکر است این مرحله تنها یک بار تکرار می شود. پس از انجام اصلاحات نویسنده، مجددا مقاله برای کنترل به داور نهایی ارسال می شود. در صورتی که اصلاحات انجام شده در این مرحله باز هم مورد تایید داور نهایی قرار نگیرد، مقاله جهت تعیین تکلیف و صدور عدم پذیرش در جلسه تحریریه مطرح می شود.

7- قرار گرفتن مقالات پذیرفته شده در فهرست مقالات آماده انتشار؛

8- انتشار مقاله

 نکته: تمامی مکاتبات با نویسنده مسؤول انجام می شود و پیگیری تمام امور مربوط به مراحل و نتایج داوری، زمان ویرایش، پذیرش و چاپ مقاله تنها توسط نویسنده مسئول مقاله انجام می شود. دفتر نشریه از پاسخگویی به سایر نویسندگان همکار مقاله معذور است. 

** داوری در این نشریه به صورت دوسویه ناشناس می باشد.

فلوچارت داوری و پذیرش مقاله