کلیدواژه‌ها = بسته بندی
تعداد مقالات: 74
-22. بررسی ویژگی های کامپوزیت تخته تراشه جهت دار در صنعت بسته بندی

دوره 10، شماره 40، زمستان 1398، صفحه 6-17

عبدالله کریمی؛ سعید رضا فرخ پیام؛ مصطفی ملکی گلندوز


-21. شناسایی و دسته بندی سازه های بسته بندی مواد غذایی با روش تحلیل محتوا

دوره 10، شماره 38، تابستان 1398، صفحه 28-41

ابوالقاسم ابراهیمی؛ کاظم عسکری فر؛ آرزو ریاحی سامانی


-19. خوردگی در بسته بندی های فلزی مواد غذایی

دوره 9، شماره 36، زمستان 1397، صفحه 60-69

راضیه ثانی؛ مهرداد محمدی؛ میترا زارع


-18. تأثیر اصول امنیتی و اخلاقی بسته بندی در حوزه لجستیک نظامی

دوره 9، شماره 36، زمستان 1397، صفحه 52-59

حسن زلفی؛ احمد تهرانی گوهر


-16. تعمیرات و بازیابی بسته بندی اقلام تسلیحاتی

دوره 9، شماره 35، پاییز 1397، صفحه 56-71

حسن صراف جوشقانی؛ حسین قنبریان


-13. خواص نوری و رنگ در صنایع بسته بندی

دوره 9، شماره 33، بهار 1397، صفحه 64-71

روزبه اسدی خوانساری؛ محمد رضا دهقانی فیروزآبادی


-12. نقش رنگ بسته بندی در ترغیب خرید مصرف کننده

دوره 9، شماره 33، بهار 1397، صفحه 72-81

جعفر محمدزاده میلانی؛ پیمان مظفری


-9. بررسی تأثیر شکاف بین تخته های کف پالت بر روی مقاومت فشاری کارتن های کنگره دار (ترجمه)

دوره 8، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 66-77

مصطفی امام پور؛ رضا پورزند؛ سعیده حشمتی


-7. تأثیر بسته بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP) بر برخی خصوصیات خیار رقم رویال

دوره 8، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 78-85

گیسو ملکی؛ ناصر صداقت؛ مهدی فرهودی؛ محبت محبی


-6. برچسب مواد غذایی: مفاهیم، کارکردها و دلایل استفاده یا عدم استفاده از آن

دوره 8، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 76-91

ابوالقاسم ابراهیمی؛ مریم نکویی زاده؛ زهرا خدابخشی سورشجانی


-4. اهمیت بسته بندی‌ غذایی مقاوم به حشرات: چالش‌ها و راهکارها

دوره 8، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 54-61

جعفر میلانی؛ پیمان مظفری