استاندارد الزامات بسته‌بندی شناسایی یک بسته استاندارد

نویسنده

چکیده

استاندارد هیچگاه معرف کیفیت واقعی کالا نیست و در مبحث بسته‌بندی نیز نمی‌تواند اساس این موضوع قرار بگیرد، بسته‌بندی موضوع رقابت است نه استاندارد. با توجه به تعریف بسته‌بندی که عبارتست از: آماده‌سازی اقلام و تجهیزات برای جابه‌جایی، ذخیره‌سازی، حمل و ارسال به مصرف‌کننده جهت حفاظت از این اقلام در برابر خسارت دیدن در اثر شرایط محیطی نامناسب، لازم است که آنها را آماده‌سازی و حفاظت کنیم و اقلام فوق را چنان ایمن سازیم که تمامی خطراتی که کالا را تهدید می‌نمایند از بین بروند. بنابراین می‌بینیم که ارتباط یک کالای استاندارد شده چقدر بر انتخاب یک بسته استاندارد تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها