کاربرد فیلم‌های خوراکی ضد میکروبی در بسته بندی فراورده‌های گوشتی

نویسندگان

چکیده

با استفاده از مواد ضد میکروبی در پوشش فراورده‌های گوشتی، علاوه بر کاهش جمعیت میکروبی و افزایش کیفیت و ایمنی محصولات، می توان تا حد زیادی استفاده از نگهدارنده‌های سنتزی و سرطانزا مثل نیتریت را کاهش داد. ترکیباتی را که دارای فعالیت ضد میکروبی هستند می توان به صورت مخلوط شده، تثبیت شده یا تغییر شکل داده شده در سطح پوشش‌های خوراکی استفاده کرد. ادویه‌ها و عصاره‌های گیاهی نیز دسته‌ای از ترکیبات ضد میکروبی هستند که می توان آن ها را در پوشش‌های خوراکی و زیست تخریب پذیر استفاده کرد. استفاده از اسانس‌ها به خاطر سمیّت کمتر، در دسترس بودن و تجزیه پذیری بهتر در مقایسه با آنتی بیوتیک‌ها و دیگر نگهدارنده‌ها امروزه بیشتر مورد توجّه است. در این مقاله بیشتر روی کاربرد فیلم‌ها و پوشش‌های ضد میکروبی در بسته بندی محصولات گوشتی تأکید شده‌ است. 3- Synthetic 4- Nitrite 5- Antibiotics

کلیدواژه‌ها