کاربرد نانوحسگرها در بسته بندی و نگه داری مواد غذایی

نویسندگان

چکیده

فنّاوری نانو با ساخت حسگرها در ابعاد کوچک، بسیاری از شاخص ها را با دقّت بیشتری ارزیابی می­کند. نانوحسگرها کاربردهای بسیاری در سه حوزه مهم نانوبیوتکنولوژی(پزشکی، کشاورزی و صنایع غذایی) دارند. فنّاوری نانوحسگرها به عنوان یک علم نوین، جایگزین قدرتمندی برای روش های آنالیز مرسوم، در عرصه علوم کشاورزی می باشد. حساسیت و انتخاب گری نانوحسگرها، امکان توسعه­ی ابزارهای مخصوص برای آنالیز آنی مخلوط های پیچیده بدون نیاز به آماده سازی، با مقدار کم نمونه را می­دهد. تحقیق و توسعه­ی این قبیل از نانوحسگرها، بیشتر در زمینه­ی سلامت، کاربردهای محیطی و صنعت غذاست. بسته‌بندی‌های مجهّز به نانو سنسورها دسته دیگری از کاربرد فنّاوری‌نانو در صنعت بسته‌بندی مواد غذایی می‌باشد. این بسته‌بندی‌ها می‌توانند دما و رطوبت را در زمان‌های مختلف ارزیابی کنند و برحسب شرایط، پاسخ‌های متناسبی را به مصرف‌کننده بدهند. برای مثال: با تغییر رطوبت، رنگ بسته‌بندی تغییر می‌کند. این مواد می‌توانند به مصرف‌کننده هشدار بدهند که غذا یا محصولات کشاورزی فاسد شده است. با توجّه به اهمیت فنّاوری نانو در صنایع غذایی، در این مقاله مروری بر کابردهای نانوحسگرها در زمینه ی بسته بندی مواد غذایی(تشخیص عوامل بیماری زای غذایی و ترکیبات سمی آن ها و شناسایی آلودگی های شیمیایی در مواد غذایی) صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها