بسته‌بندی، فیلمنامه ای از تجسم یک خلق تا تحقق یک اثر

نویسندگان

چکیده

هر اثر فاخر و تأثیرگذاری محصول، یک ایده خلاقانه و نقش بندی ماهرانه یک تجسم از تنوع چند فرهنگی و واقعیات چند محدودیتی ملموس در دنیای واقع است. آنچه که یک فیلمنامه را به اثری ممتاز و بی‌همتا بدل می‌سازد و تا مدّت ها اذهان را مرهون قدرت تأثیرگذاری و صلابت خویش می‌نماید، جوشش تفکرات و تخیّلات ناب یک نویسنده است که با فرایندها و روش های فیلمنامه، پوشش یافته و با به خدمت گرفتن بهترین و تأثیرگذارترین ابزار یعنی مناسب‌ترین بازیگران در مقابل دیده همگان به نمایش در آمده است و احساس مطلوبیت و رضایت تماشا را در نگاه همگان برمی‌انگیزد. در واقع تفکر و تجسم اولیه نویسنده، بسان محصولی در یک      بسته ی زیبا که همانا روش های فیلمنامه نویسی است و ابزار بسته ‌بندی مناسب که همان مناسب‌ترین و مؤثرترین بازیگران می باشند به صورت یک بسته‌بندی مطلوب درآمده و وقتی جلوی دیده همگان بازگشایی شده و محصول ارائه می‌گردد، مورد تحسین و ستایش واقع می‌شود. بسته‌بندی تحقق هنرمندی یک ذهن خلّاق و تحلیل گر در به کارگیری ابزارآلات مناسب و در دسترس بسته‌بندی و تلفیق آن با منافع و محدودیت های سازمان در ارائه محصولی با سطح رضایت مندی مطلوب مشتری است و در این امر با یک نگاه تمام نما به تمام زوایای فرایند تبدیل تجسم خود از مرحله خلق ایده اولیه تا تحقق نهایی آن(بسته‌بندی مناسب محصول) می‌نگرد. آنچه که بسته‌بندی یک محصول را به مانند فیلمنامه ای موفق در آورده و گیشه‌ها را یکی پس از دیگری به تسخیر خود در خواهد آورد، پوشش انتظارات اولیه و سنتی از بسته بندی با مهارت‌های رفتارشناسانه توأم با رویکردهای فرهنگی از تنوع تقاضاهاست. آنچه که در این مقاله به آن پرداخته شده است، بررسی اهمیت روزافزون مقوله بسته بندی و ضرورت وافر آن در عصر مجازی و انفجار اطّلاعات است، جایی که بسته بندی به دلیل نقش مؤثرآن در تسخیر بازارهای جهانی امروز به عنوان یک رشته مجزا یعنی مهندسی بسته بندی در کنار سایر رشته های فنی تقریباً در تمامی کشورهای پیشرفته در دانشگاه ها تدریس می شود. با اهمیت یافتن روزافزون مقوله هایی همچون جهانی سازی، تفکرات جهانی، توسعه مرزهای بین المللی بازار و همچنین تشکیل زنجیره های تأمین جهانی که اساس کار سازمان ها و شرکت های موفق سال های اخیر را به خود اختصاص داده، بالطبع آنها به دنبال بازارهای مصرف هرچه گسترده تر و جهانی تر محصولات خود که درخور این شیوه تفکرات آنان باشد، می باشند. لذا  مزیت های رقابتی از حالت محلی و منطقه ای به جهانی و بین المللی تبدیل می شوند، یکی از این روش ها و مزیت های رقابتی استفاده از هوش فرهنگی در بسته بندی محصولات است که تأثیر مستقیم بر رضایت مشتری و احساس وفاداری او نسبت به محصولات آن شرکت ارائه شده دارد.

کلیدواژه‌ها