دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، بهار 1391 (320) 
3. مروری تطبیقی به وضعیت بسته‌بندی ایران با چند کشور جهان

روح الله نوری؛ مهدی فتح‌اله؛ محمدرحیم اسفیدانی؛ افشین علیپور پیجانی


6. کاربرد بسته بندی های هوشمند در نوشیدنی ها

مانا مشکور؛ مسعود هاشمی شهرکی؛ یحیی مقصودلو


8. استفاده از هنر تا کردن در صنایع بسته بندی

محمد هادی آریائی منفرد؛ علیرضا مهرگان نیکو