کاربرد بسته بندی های هوشمند در نوشیدنی ها

نویسندگان

چکیده

با پیشرفت صنعت نوشیدنی و گسترش بازار مصرف این دسته از مواد غذایی، بسته ­بندی این محصولات نیز از قالب سنتی خارج شده و به تدریج بسته­بندی­های هوشمند جایگزین بسته ­بندی­های سنتی شده است. انواع بسته ­بندی­های هوشمند در صنایع نوشیدنی­ها کاربرد گسترده­ای دارند. بسته­بندی­های ایجاد­کننده گاز که با تولید گاز نیتروژن، حالت­های بافتی مطلوبی را موجب می­شوند، در شیر قهوه به منظور ایجاد حالت خامه استفاده می­شود. در بسته ­بندی­های رها­کننده مواد مغذّی، ترکیباتی مانند عوامل طعم­زا، مواد ریز مغذّی، پروبیوتیک­ها، آنزیم­ها و عوامل عطرزا در درپوش و یا ابزار مصرف نوشیدنی مانند نی جاسازی شده و در هنگام و حتی قبل از استفاده، عوامل مربوطه آزاد می­شوند. بسته­بندی­های بو زدا با اکسایش و یا به دام انداختن فیزیکی ترکیبات با بوی نامطلوب موجب افزایش سطح کیفی محصول می­شوند. بسته­ بندی­های ضد دست خوردگی که بر پایه فیلم­های تغییر­پذیر نوری یا رنگ­های حساس به گاز که به راحتی قابل مشابه­سازی نیستند شامل تغییرات رنگ برگشت ناپذیر می­باشند. از این بسته ­بندی­ها به منظور اطمینان مصرف­کننده از دست نخورده بودن محصول تا قبل از مصرف استفاده می­گردد. در این مقاله سعی شده است تا به بررسی اجمالی در زمیته کاربرد و مکانیسم عمل این دسته از بسته­ بندی­ها در صنعت نوشیدنی­ها پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها