دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، شهریور 1391 (326) 
فرآوری و بسته بندی اسپتیک مواد غذایی

وحید قنبری؛ سید مهدی جعفری؛ شیلان رشید زاده


ساخت پانل از دورریز بسته های چند لایه

هاشم رهامین؛ محراب مدهوشی؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی


اصلاح بسته بندی گز به روش بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده

سعیده امینی هرندی؛ مهدی کاشانی نژاد؛ محمد گوهریان؛ صبیحه علی زاده