ساخت پانل از دورریز بسته های چند لایه

نویسندگان

چکیده

بسته های چند لایه امروزه به‌طور گسترده‌ای در بسته‌بندی مواد نوشیدنی مانند آب میوه‌ها، شیر و حتّی آب مورد مصرف قرار می‌گیرد و هر سال میزان قابل توجّهی از دور ریزهای آن در سطح جهان تولید می‌گردد که علی رغم غیرقابل مصرف بودن در صنایع دیگر، سبب آلودگی محیط زیست نیز می‌گردد. در این مقاله به تشریح پانل‌ ساخته شده از دور ریزهای بسته های چند لایه بدون استفاده از چسب و روکش شده با چوب گردو پرداخته شده و خواص فیزیکی و خمشی آن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد که می‌توان با دور ریزهای بسته های چندلایه بدون استفاده از هیچ چسبی، پانل ساخت و مقاومت پانل به دست آمده در حد قابل قبول و بر اساس استاندارد متعارف برای سایر پانل های لیگنوسلولزی نظیر تخته فیبر می باشد.

کلیدواژه‌ها