معرفی بسته بندی هوشمند در اقلام حساس

نویسنده

آدرس

چکیده

استفاده از سامانه بسته­بندی هوشمند به منظور عیب­ یابی قبل از مصرف، تحول مثبتی در ارائه خدمات فنی، در حین حمل­و­نقل و ذخیره­سازی تا مصرف به شمار می­رود. بدین شکل که با تعبیه واحد الکترونیکی مناسب در بسته بندی، به صورت دوره­ای یا موردی، اطّلاعات فنی اجزا و قطعات موشکی، شناسایی، تحلیل و در صورت بروز خطا، هشدارهای لازم به­طور خودکار به یک مرکز خدمات مشترک مخابره می­شود و یا به­ صورت دستی و مشاهده نشانگر واحد کنترل الکترونیکی بسته ­بندی توسط کاربر به مرکز خدمات و اطّلاعات مزبور ارایه می­گردد. این موضوع از یک طرف باعث جلوگیری از بروز عیوب بیشتر و نهایتاً آماده به­ کاری مداوم موشک خواهد شد. از سوی دیگر باعث از باعث از رده خارج شدن و برگشت دادن موشک تأمینی خواهد شد.به این صورت که بعد از شناسایی واحد کنترل الکترونیکی که در بخشی از بسته ­بندی نصب می­شود و بررسی فرایند عیب­ یابی اقلام موشکی- قبل از لانچ کردن و به­ کارگیری – نتایج به مرکز خدمات مخابره، دسته­بندی و تحلیل می­شود تا نهایتاً مدیریت رفع عیوب به ­صورت یکپارچه یا موردی عمل نموده و اقدامات اصلاحی و تعمیری مورد نیاز صورت گیرد. در این مقاله جهت غلبه بر موانع به ­کارگیری این سامانه با بررسی رویکردهای موجود و تشریح تفصیلی سامانه عیب ­یابی آن، نحوه عملکرد کارکردهای آن در ایجاد شبکه ایمن حمل­ و­نقل و ذخیره سازی تا مصرف تشریح می­شود. همچنین پیشینه و معماری این سامانه در "بخش بسته ­بندی" و "بخش مرکز خدمات مشترک" و همچنین مزیت­های آن بیان شده است. بدین طریق نحوه تشکیل پرونده الکترونیکی عیب­ یابی و سلامت هر یک از اقلام موشکی خریداری شده و اجزای آن از طریق خروجی ­های سامانه بسته­ بندی هوشمند حاصل خواهد شد.

کلیدواژه‌ها