بررسی تأثیر استفاده از کربوکسی‌متیل‌سلولز(CMC) به منظور بهبود مقاومت‌های کششی در کاغذهای بسته‎بندی

نویسندگان

چکیده

با توجّه به اینکه کاغذها در مقابل نفوذ رطوبت مقاومت خوبی ندارند و این امر از ایرادات بسته ­بندی­های کاغذی می­باشد، در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر کربوکسی­ متیل­ سلولز(CMC) در بهبود مقاومت­های کششی خشک و تر در بسته‎بندی‎های کاغذی پرداخته شده است. بدین منظور از کربوکسی­ متیل­ سلولز در چهار سطح وزنی(0، 5/0، 1 و 5/1 درصد) با مخلوط خمیر 60:40 (40% خمیر الیاف بلند و 60% خمیر الیاف کوتاه) استفاده شد. همچنین در پایان نتایج نشان داد که با افزایش سطوح وزنی کربوکسی ­متیل­ سلولز، مقاومت­های کششی خشک و تر نمونه­ های آزمونی افزایش پیدا کردند و بیشترین میزان مقاومت­ ها در سطح 5/1 درصدی کربوکسی­ متیل­ سلولز حاصل شد.

کلیدواژه‌ها