افزایش زمان ماندگاری بسته های غذا به روش جریان الکترومغناطیسی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی- کرج و مدیر کمیته استاندارد مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی

2 مشاور در تهیه و تدوین استانداردهای صنعتی و نظامی

3 دانشگاه آزاد اسلامی ورامین

چکیده

استفاده از میدان الکترومغناطیسی القایی با فرکانس بالا(EMI) یکی از روش ­های مورد استفاده در مراکز تحقیقاتی و صنایع غذایی دنیا است. این روش به عنوان یک روش شناخته شده مناسب برای از بین بردن         باکتری­ های ناشی از فساد مواد غذایی بدون استفاده از حرارت است. در این روش، به سبب عدم استفاده از حرارت در استریل مواد غذایی، طعم و مزه مواد غذایی تغییر نمی­کند. به علت افزایش محدودیت ­های اعمالی در قوانین بهداشتی و منظور کاهش خطرات و آسیب­ های وارده به بسته ­های مواد غذایی، در آینده پیش­ بینی می­ گردد تا تقاضا برای استریلیزاسیون مواد غذایی به روش EMI به صورت گسترده در صنعت بسته ­بندی افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها