استفاده از اسیدهای آلی در بسته ‏بندی‏ مواد غذایی

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

تمایل به حداقل کردن فرآیند مواد غذایی، حفظ کیفیت آن و همچنین ممانعت از شیوع بیماری­ ها و فسادهای ناشی از مواد غذایی، باعث گردیده است که راه ­های جلوگیری از رشد میکروارگانیسم­ها و استفاده از مواد ضد میکروبی در بسته­ بندی محصولات غذایی توسعه زیادی پیدا کند. مواد ضدمیکروبی فراوانی در بسته‏ بندی‏ های مواد غذایی استفاده می‏ شوند که هر یک از این مواد، برحسب عواملی چون نوع ماده غذایی و میکروارگانیسم‏ های موجود و سرعت رشد آن­ها، فعالیت و گستردگی اثر ضدمیکروبی، ترکیب شیمیایی ماده ضدمیکروبی و عوامل دیگر انتخاب شده به کار می‏ روند. از مؤثرترین این مواد، اسیدهای آلی هستند که توسط ‏یک سری از مکانیسم‏ های به هم مرتبط سبب بازداری میکروبی می‏ گردند. از جمله این مکانیسم­ های می‏توان ورود آسان اسیدهای آلی به درون سلول باکتری، کاهش pH اجزای سازنده غشاء سلولی، از بین بردن غشاء سلول باکتری، تراکم آنیون‏های سمّی و جلوگیری از واکنش‏ های سوخت­و­ساز ضروری را نام برد.از جمله کاربردهای رایج اسیدهای آلی در بسته ­بندی مواد غذایی می­ توان استفاده از آن­ها در بسته ‏بندی‏ های ضدمیکروبی، فیلم‏ های خوراکی، بسته‏ بندی‏ های فعال و بسته ­بندی اصلاح شده اتمسفری را نام برد. در بسته­ بندی فعال و فیلم­ های خوراکی اسیدهای آلی می­ توانند به تدریج از بسته­بندی به روی سطح مواد غذایی منتشر شده و موجب حفظ کیفیت ماده غذایی گردند. جهت فعالیت ضدمیکروبی اسید­های آلی در بسته ­بندی مواد غذایی عموماً از اسید­هایی مانند سوربیک، بنزوئیک، پروپیونیک و آنهیدرات­ها به کار رفته و همچنین در ممانعت از بی‏رنگ کردن محصولات گوشتی در بسته بندی اصلاح شده اتمسفری، اسید اسکوربیک و اسید سیتریک بسیار مؤثر می باشند.

کلیدواژه‌ها