بسته بندی مهمات و لجستیک نظامی

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 دانشگاه آزاد اسلامی کرج

چکیده

در لجستیک نظامی با توجّه به تجربیات و بهره­برداری از نتایج نبردهای اخیر و با الگوبرداری از مزایای لجستیک تجاری، گام­های قابل ملاحظه­ای در بهبود وضعیت بسته­بندی برداشته شده است. در این مقاله به توصیف وضعیت بسته­بندی مهمات در لجستیک نظامی پرداخته شده تا مصرف­کنندگان مهمات به اقلام کیفی در زمان تعیین شده و با حفظ صرفه اقتصادی و با کمترین هزینه­ها نائل شوند. به همین خاطر، امروزه بهینه­سازی بسته­بندی با معیارهای لجستیکی و فنی به شدّت مورد توجّه دست­اندرکاران و مسئولان مربوطه قرار دارد و استفاده از نمونه پیوست­های فنی بسته­بندی - پیشنهادی این مقاله - متداول و ضروری شده است.

کلیدواژه‌ها