مروری بر اثر فرایندهای پرتودهی و مایکروویو بر ایمنی مواد بسته بندی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

روش­های نوین فرآیند مواد غذایی مانند پرتودهی و مایکروویو، روش­هایی هستند که در سال­های اخیر،در صنعت مواد غذایی به منظور تولید مواد غذایی سالم تر و با کیفیت­تر مورد استفاده قرار می­گیرد. محققان نیز تأثیر این روش­ها را بر مواد غذایی و عوامل فساد محصولات غذایی مورد بررسی قرار داده­اند. با توجّه به اینکه، عموماً این فرایندها روی محصول بسته‌بندی شده، اعمال می‌شود، بررسی تغییرات ویژگی‌های مواد بسته‌بندی مانند خواص مکانیکی و ممانعت­کنندگی بسیار مهم می­باشد. در همین راستا، بخشی از تحقیقات در حوزه بسته‌بندی، معطوف به بررسی تأثیر فرایند های نوین بر ویژگی­های مواد بسته‌بندی است. مقاله حاضر مروری بر تحقیقات صورت گرفته در این حوزه می باشد. اثر فرایندهای نوین بر شدّت مهاجرت ترکیبات از مواد بسته‌بندی به ماده غذایی طی نگه­داری نیز از موضوعات مهمی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها