طراحی و ساختار بسته‌بندی کاغذی

نویسنده

کرج حسین آباد راه آهن بعد از سه راه واریان شهر مرکز تحقیقات البرز

چکیده

دو ویژگی بسیار مهم بسته‌بندی شامل طرح و ساختار آن است. امروزه به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد کاغذ و مقوا که ناشی از خواص الیاف سلولزی تشکیل‌دهنده‌ی آن­هاست، استفاده از کاغذ و مقوا در صنایع بسته‌بندی رو به افزایش است. از طرف دیگر، استفاده از سایر مواد مثل پلی­مرها و فویل‌ها به همراه کاغذ و مقوا در ساختار بسته‌بندی، موجبات ارتقای کیفیت این صنعت را فراهم آورده است. کاغذ و مقوا از جمله موادی هستند که می‌توانند با توجّه به خواسته‌های مشتری، قدرت خلاقیت را در طراح بسته‌بندی افزایش دهند. طرح و ساختار بسته‌بندی برای هر محصول با توجّه به توقّعات از آن، می‌تواند متفاوت باشد. امروزه موفقیت در تجارت یک کالا، مرهون به کارگیری طرحی مناسب در قالب ساختار مهندسی شده بسته‌بندی آن کالاست. در این مقاله به چگونگی ساختار و طرح انواع بسته‌بندی متشکل از کاغذ و مقوا پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها