مروری بر استفاده از افزودنی‌های مقاومت خشک برای بهبود مقاومت‌های مقوای بسته‌بندی

نویسندگان

چکیده

بهبود مستمر در عملکرد صنعت مقوا برای دستیابی به مؤفقیت ضروری است. بهبود مقاومت همواره مورد توجّه کاغذسازان بوده است. مواد افزاینده مقاومت ترکیبات مهم برای تولید مقوا هستند. این مواد نه تنها مقاومت مورد نیاز برای محصولات کاغذی را فراهم می­کند، همچنین        می­تواند بهره­وری ماشین و کارایی فرآیند را بهبود بخشد. انواع مختلفی از مواد شیمیایی افزاینده مقاومت از جمله پلی­مرهای طبیعی(نشاسته، CMC) و رزین­های مصنوعی (PAM, GPAM,) در بازار در دسترس هستند. انتخاب یک عامل کمک­کننده به مقاومت به عوامل متعدّدی از جمله کارایی خود این افزودنی­ها (یا تأثیر بر شاخص­های کیفیتی خاص)، هزینه، تأثیر بر حرکت­پذیری ماشین و بهره­وری، سهولت استفاده، در دسترس بودن محصول و زمان ماندگاری بستگی دارد. در این مقاله، استفاده از سطوح بالای نشاسته آنیونی که با استفاده از ترکیب پک/ پلی­دادمک تثبیت می­شود و همچنین سایر افزودنی­ها، برای بهبود مقاومت کاغذ و مقوا مورد بررسی قرار می­گیرد.

کلیدواژه‌ها