استفاده از روش الکتروشیمیایی(EC) برای تیمار پساب صنایع خمیر و کاغذ

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی کرج

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 پژوهشگاه استاندارد

چکیده

مصرف روزافزون آب و کمبود منابع آب تازه در دسترس، استفاده مجدّد از پساب در صنایع برای تأمین بخشی از آب مورد نیاز صنعت را به موضوعی           اجتناب­ناپذیر تبدیل کرده است.‏ تولید روز افزون محصولات کاغذی به خصوص مصرف روز افزون کاغذ در صنایع بسته­بندی از خمیر چوب و همچنین بازیافت محصولات مصرف شدۀ آن­ها که پیامد آن ورود بخش دیگری از آلاینده­ها به محیط زیست است، افزایش نگرانی­ها را در رابطه با محیط زیست در پی داشته است. بدین منظور در پژوهش حاضر، پساب صنایع خمیر و کاغذ (مطالعه موردی: واحد‎ حوضچه‎ ‎هضم‎ پساب یک‎ ‎کارخانه ‎کاغذ‎ بسته­بندی‎) با بهره­گیری از روش الکتروشیمیایی(‏EC‏)‏ مورد ارزیابی و تیمار قرار گرفت. در روش تیمار الکتروشیمایی، نمونه­برداری از حوضچه‎ ‎هضم‎ ‎پساب ‏مطابق کتاب روش­های استاندارد آزمایش­های آب و فاضلاب انجام شد و‎ ‎تأثیر عوامل مختلف از جمله مقادیر COD، TDS و TSS‏ و هدایت الکتریکی‏ پساب بررسی گردید.‏ نتایج نشان داد که در ‏مدّت زمان 30 دقیقه، مقدار ‏COD‏ باقی­مانده در حجم 500 میلی لیتر پساب، از 985 به 240 میلی­گرم در لیتر کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها