افزایش ماندگاری مواد غذایی با بکارگیری نانو پوشش ها در صنعت بسته بندی

نویسندگان

کرج خیابان کوثر بن بست اشکان الله یار ساختمان عرفان واحد 1

چکیده

در این تحقیق پتانسیل استفاده از نانو پوشش ­ها در صنایع بسته ­بندی مواد غذایی مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور این تحقیق در سه بخش کاربرد نانو پوشش ­ها در صنایع غذایی، نانو پوشش ­های طبیعی، خوراکی و تجزیه شونده طبقه ­بندی و ارائه گردیده است. استفاده از پوشش ­هایی در مقیاس نانو و یا چند اتمی، امکانات ویژه­ای را در صنایع بسته ­بندی به وجود آورده است. پوشش ­ها که از دیرباز نقش خود را در حفاظت و زیباسازی سطوح نشان   داده­اند، امروزه و بخصوص در آینده، توانایی­های ویژه­ای را به کمک فنّاوری نانو به نمایش گذاشته و خواهد گذاشت. استفاده از پوشش ­ها در مقیاس نانو، مانند نانو موادی با پوشش­ های آنتی­باکتریال فاقد میکروب­کش ­های شیمیایی، مقاوم در برابر مواد شیمیایی، قلیایی و حرارت با انعطاف­ پذیری مناسب، لاک­ های مقاوم به خراش و خوردگی با انعطاف ­پذیری مناسب، پوشش ­های طبیعی و خوراکی که با درنظر گرفتن محل و نوع نانو پوشش مصرفی تغییر خواهد کرد، می­تواند قابلیت ­ها و توانایی ­های بسیار خوبی را به صنعت بسته­ بندی مواد غذایی عرضه کنند. به طور کلی می ­توان گفت استفاده از نانو پوشش ­ها در صنایع بسته ­بندی باعث افزایش خواص کمی و کیفی محصول بسته ­بندی شده و زمان ماندگاری مواد غذایی را افزایش می ­دهد.

کلیدواژه‌ها