بررسی روش ساخت و ویژگی های فیلم های خوراکی امولسیونی و دو لایه

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

امروزه تمایل به استفاده از بسته­بندی­های زیست­تخریب پذیر شامل پوشش­ها و فیلم­های خوراکی به دلیل دارا بودن مواد طبیعی و عدم ایجاد آلودگی­های زیست محیطی، روز به روز در حال افزایش می­باشد. فیلم­های خوراکی کامپوزیتی با هدف بهبود ویژگی­های عملکردی فیلم­های تک جزئی و غلبه بر نقاط ضعف آن­ها تولید می­شوند. فیلم­های خوراکی تهیه شده از پلی­ساکاریدها و پروتئین­ها ویژگی­های مکانیکی مناسبی داشته ولی تراوایی زیادی در مقابل رطوبت دارند. در مقابل، فیلم های حاصل از ترکیبات لیپیدی، تراوایی پائینی نسبت به رطوبت داشته و از ویژگی­های مکانیکی ضعیفی برخوردار می­باشند. با آمیختن این دو نوع ماده، فیلم­های مرکب حاصله از ویژگی­های مطلوبی برخوردار خواهند بود. فیلم­های مرکب به دو صورت، دو لایه­ای و امولسیونی تهیه می­شوند. بنابراین فیلم­های خوراکی کامپوزیتی خاصیت ممانعت­کنندگی بیشتری در برابر رطوبت، گازها و مواد حل شده خواهند داشت. علاوه بر این استفاده از فیلم­های کامپوزیت، به دلیل خواص مکانیکی بهبود یافته، محافظت بالاتری را از ماده غذایی به عمل خواهند آورد، لذا مواد غذایی پوشش داده شده با این فیلم­ها ماندگاری بالاتری را خواهند داشت. در این مقاله مروری به بررسی چگونگی ساخت فیلم­های کامپوزیت و بررسی ویژگی­های این فیلم­ها و برتری نسبی آن­ها در مقایسه با فیلم­های خوراکی تک جزئی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها