مروری بر مهم ترین الزامات استانداردهای بسته بندی چوبی (مواد اولیه، اتصالات و متعلقات همراه)

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات. تهران. ایران، مدیر کمیته استاندارد و بسته‌بندی مرکز مطالعات و پژوهش‌های لجستیکی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

چوب با خصوصیات و ویژگی­ های خود به بسته ­بندی کالا و انتظارات مصرف­ کنندگان پاسخگو می ­باشد. اتصالات استاندارد شده، یراق ­آلات و قفل­ های استاندارد، مواد مصرفی، متعلقات همراه جعبه در حمل­ و­نقل و ذخیره ­سازی کالا، دستگیره ­ها و علایم اطّلاع ­رسانی از موارد مهمی می ­باشد که در بسته­ بندی چوبی باید آن­ها را مدنظر قرار داد. استفاده از مواد بکر و نیز رعایت اجرای قوانین و الزامات استاندارد شده در ساخت بسته­ بندی­ های چوبی در تحویل و رضایت­ مندی مصرف­ کننده تأثیر بسزایی دارد. کاهش خسارت و هزینه ­های احتمالی در حین بسته­ بندی کالا و توزیع آن در جابه ­جایی، چیدمان و ذخیره­ سازی بلند مدّت می­ تواند هم برای تولید­کننده کاهش هزینه را به همراه داشته باشد و هم باعث رضایت­ مندی مصرف­ کننده شود. در این مقاله سعی شده با استفاده از منابع استانداردهای روز به معرّفی مهم ­ترین ویژگی ­های بسته ­بندی چوبی پرداخته شود و با بیان نکات مهم در چگونگی ساخت بسته­ های چوبی و رعایت قوانین در ساخت آن­ها به اهداف تعریف شده در بسته­ بندی کالا رسید.

کلیدواژه‌ها


 1. عنایتی، ع.الف. (1389). «فیزیک چوب». مؤسسه. انتشارات دانشگاه تهران. 3086. چاپ دوم. 317 صفحه.
 2. ابراهیمی، قنبر. فائزی پور، م. (آذرماه 1373). «چوب خشک کنی در کوره». مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران 2234. چاپ اول. 460 صفحه.
 3. مؤلفین : جیم ال بویر، روبین اشمولسکی، جان هیگرین. مترجمین: صفدری، ح.م. سپیده دم، س،م،ج. حسینی هاشمی، س، خ. (1390). «مقدمه‌ای بر علوم چوب و فرآورده-های جنگلی». ناشر دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج. چاپ دوم. 805 صفحه.
 4. مؤلف: هنک دی ورایس. مترجم: ریاحی، ب. (1389). «استاندارد‌سازی رویکردی کسب و کارانه به سازمان‌های ملّی استانداردسازی». نشر مربع. چاپ اول. 424 صفحه.
 5. مؤلف: ز.ک.ویلکینسون. مترجمین: پارسا پژوه، د. فائزی پور، م.( بهار 1375). «حفاظت صنعتی چوب». مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران 2294. چاپ اول. 656 صفحه.
 6. مؤلف: کریستن اسکار. مترجم: ابراهیمی، ق. (بهار 1379). «روابط آب و چوب». مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران 2456. چاپ اول. 347 صفحه.
 7. Defence standard 81-8 Issue 5 publication date 23 June 2000 Cases, wood (Metal edged construction).
 8. Defence standard 81-5/Issue 6 3 October 1997. CRATES, Wood.
 9. Defence standard 81-73 Issue 2 publication date 23 June 2000.Guide on use of captive fasteners.
 10. Defence standard 81-29/ Issue 3 publication date 4 June 1999. Handles, Webbing or rope, With metal brackets or wood blocksfor use on containers.
 11. Defence standard 81-14 Issue 6 publication Date 11 June 2004. Casses. Wood(Batten and board construction).
 12. Iso 8318 - Packaging - Complete , filled transport packages - vibration tests using a sinusoidal variable frequency.
 13. ASTM-D3951 – 98- Standard practice for commercial packaging.
 14. Mil-129-1- Military specification - marking for shipment and (Part 2 of 4 Parts).
 15. ISO 12048 – 1994- Packaging –complete, Filled transport-Packages compression and stacking tester compression and stacking tester compression a using tests.