مطالعه راهکارهای توسعه علامت تجاری(برندینگ) از طریق طراحی بسته بندی

نویسنده

کارشناس ارشد طراحی صنعتی و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان

چکیده

همزمان با توسعه بازارهای جدید بین­ المللی و رشد برندهای داخلی و ورود آنان به بازارهای جهانی، خطر ناشی از بدفهمی و سوءتعبیر از مفهوم برند نیز تولیدکنندگان را تهدید می ­نماید. با توجّه به قابلیت اندازه ­گیری تأثیرات برند و شناسایی راهکارهای توسعه آن در سیاست­ گذاری­های یک شرکت، این مقاله به مطالعه مفاهیم عمیق و تازه­ای از برند و راهبردهای توسعه آن در بسته ­بندی محصولات می­پردازد. بسته­ بندی به عنوان یکی از تأثیرگذارترین فرآیندها در حفظ سلامت کالا از مرحله تولید تا مصرف، نقش بسیار مهمی را در توسعه برندینگ بازی می­کند. از این­ رو در این مطالعه با اتخاذ روش پژوهشی پدیدارشناسی به شناخت مبانی نظری مرتبط با موضوع پرداخته تا در ابتدای امر، راهکارهای توسعه برندینگ از منظر مطالعاتی مورد بررسی قرار گیرد. سپس به جستجوی نمونه­ های موردی موفقی که در راستای آن مبانی قرار دارند، پرداخته شد و با تحلیل نمونه­ های بسته­بندی و استخراج شاخص­ های تأثیر­گذار در توسعه برندینگ در طراحی بسته ­بندی­ های مذکور، یافته ­ها در قالب چندین راهبرد در طراحی بسته ­بندی ارائه گردید تا با بکارگیری آن­ها نقش تأثیر­گذار بسته ­بندی در توسعه برندینگ برای صاحبان کالا مشخص گردد. مسلماً فقدان شاخصه­ های تأثیر­گذار در توسعه برندینگ که در این مطالعه استخراج گردید، منجر به عدم رضایت مصرف­ کنندگان در استفاده از یک برند خواهد شد و نیز پویایی و انعطاف یک برند را زیر سؤال خواهد برد.

کلیدواژه‌ها


 1. دیویس، م، (1394). «مبانی برندینگ»، مترجم لادن رضایی، چاپ اول. مشهد، انتشارات فرهنگسرای میردشتی.
 2. فیض، د. ،سلحشور، ا. (1387)." نقش بسته‌بندی در بازاریابی". چاپ اول. سمنان. انتشارات دانشگاه سمنان.
 3. کافارو، پیج، بلک من، لی توری، کوورت، سیرز، (1394). فرآیند، مواد و ابعاد و اندازه». مترجم: فرهاد آل علی. چاپ اول. سمنان. انتشارات دانشگاه سمنان.
 4. Stewart, Bill, (2007), "Packaging design," 1th edition, London, Laurence King Pub.
 5. Silver, Lisa, 2001, "Logo design that works: secrets of successful logo design," 2th edition, Washington, Rockport pub.
 6. Grant, John. (2000), "The new marketing manifesto: The 12 rules for building successful brands in the 21th century," 2th edition, Texere pub.
 7. O’Shaughnessy, John. O’Shaughnessy, Nicholas. (2004), "Persuasion in advertising,"1th edition, London, Routledge Pub.
 8. Gold man, Robert., Papson, Stephen. (2004), "Nike culture," 3th edition, London, Sage Pub.
 9. Lindstorm,Martin,Seybold, Patricia. ,(2004), "Brand child, Remarkable insights into the minds of today's global kids and their relationship with brands," Kogan Page Pub.
 10. Pavitt, Jane, (2000), "Brand."New, 2th edition,V&A Publications and Princeton University Press.
 11. Klein, Naomi. (2000), "No logo: Taking Aim at the Brand Bullies," 2th edition, Knopf Canada, Picador pub.