اهمیت بسته بندی‌ غذایی مقاوم به حشرات: چالش‌ها و راهکارها

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

چکیده

علی­رغم توسعه بسته­بندی مقاوم- به حشرات، هنوز هم برخی غذاهای بسته‌بندی شده قبل از آنکه مصرف شوند با چالش­های فراوانی روبرو هستند. یکی از این چالش­ها که تاکنون نادیده گرفته شده است، هجوم آفات و حشرات به بسته­های محتوی مواد غذایی در انبار یا محیط خانه و عدم شناخت کافی از مکانیسم ورود آن‌ها است. از آنجایی که افزایش محدودیت­ها در جهت استفاده از آفت­کش‌ها و تأکید بر رعایت اصول و الزامات بهداشتی، اولویت اول محصولات است، بنابراین توسعه و ترویج بسته­بندی مقاوم- به حشرات جزء مسائل مهم برای مصرف­کننده و تولید­کننده می ­باشد. در این صورت، مصرف­کننده از مصرف غذای عاری از- حشرات مطمئن است و تولید کننده به خاطر هجوم حشرات به بسته ­های مواد غذایی، درگیر مسائل اخلاقی و حقوقی نمی­شود. سه راهکار کاربردی در این زمینه وجود دارند که شامل طراحی مناسب بسته‌بندی برای جلوگیری از تهاجم حشرات، استفاده از مواد پلیمری بی اثر، و به کارگیری مواد دافع حشرات با منشأ طبیعی مانند اسانس‌های گیاهی می­باشد که در این مقاله به بررسی آن­ها پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


Michael A. Mullen, Jade M. Vardeman, and Jim Bagwell. (2012). "Importance of Insect-Resistant Packaging: Challenges and Solutions". Translated by Mohammadzadeh Milani, J. Mozaffary, P., Vol.12, 1-8.