تعمیرات و بازیابی بسته بندی اقلام تسلیحاتی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

پژوهشگر مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

حفظ کیفیت بسته‌بندی تسلیحات مختلف در طول دوران استفاده ازآن­هابا انجام تعمیرات و بازیابی،به‌عنوان یک اصل ضروری در سازمان­های متولّیمی­باشد. در این مقاله، ابتدا ساختار کلی بسته‌بندی اقلام تسلیحاتی، در خصوص نحوه تعمیرات و ترمیم بسته‌بندی این محصولات و امکان­سنجی اجرایی آن مورد بررسی گرفته است. سپس ابزار، تجهیزات و مواد مورد نیاز در مدل جامع مدیریت تعمیر و بازیابی بسته­بندی اقلام تسلیحاتیمعرفیمی­شوند. در پایان با اشاره به تحولات اخیر در فنّاوری عیب­یابی هوشمند، نحوه بکارگیری روندهای واکنشی مناسب در تعمیر و بازیابی محصول و بسته­بندی از طریق بکارگیری این فنّاوری و کارکردهای اجرایی آن بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Repairs and Recovery of Packaging of Weapons Items

نویسندگان [English]

  • Hassan Sarraf Jushghani
  • Hossein Ghanbarian
Researcher of Logistics Studies and Research Center of Imam Hossein University
چکیده [English]

Maintenance and improvement of the quality of packaging of various weapons during their use, by performing repairs and retrieving, is an essential requirement in trustee organizations. In this paper, the general structure of the packaging of weapons items, the way to repair and repair the packaging of these products and its feasibility is first examined. Then the tools, equipment and materials required in the model for repair and retrieving of packaging of weapons items are introduced. Finally, with reference to recent developments in intelligent diagnostic technology, the use of appropriate reactive trends in product repair and retrieval and packaging through the use of this technology and its executive functions has been investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Repairs
  • Retrieving
  • Packaging
  • Weapons
1. امام­پور، م،(1390). «شناسایی رویکردهای    بسته­بندی مهمات و ارائه رویکردهای تحولی»، مرکز مطالعات و پژوهش­های لجستیکی، مرکز مطالعات و پژوهش­های لجستیکی.
2. کارگروه تعمیر و بازسازی، (1396). «تولید و تعمیرات بسته‌بندی مهمات». مرکز تدوین آیین‌نامه‌ها و متون آموزشی.
3. استاندارد IDS:1544، (1394).«الزامات تأمین نیاز به قطعات یدکی در تسلیحات و تجهیزات دفاعی»، مرکز استاندارد دفاعی ایران.
4. کارگروه شناسایی،(1395). «شناسایی مهمات: فصل نهم؛ بسته­بندی و نشانه­گذاری». مرکز مطالعات و پژوهش­های لجستیکی، مرکز مطالعات و پژوهش­های لجستیکی،
5. MIL-STD - 130N, Identification  marking of U.S. military property, w/CHANGE 1,  November 2012.
6. http://www.tntfreight.com (accessed date 2017).
7. Defense Standard 93  81; Paper, Wrapping Grease resisting, 2005.
8. Defense Standardization Program Office, “Parts Management Guide”, SD-19, DECEMBER 2013 .
9. Ebert, Christof; Jones, Capers. “Embedded software: facts, figures, and future”. IEEE computer society press.2009.
10.http://www.etools.org/files/public/Full-Member-FAQ,(accesseddate 2017).
11. Defense Standard 41- 81 ; Packaging of Defense Materiel: Part 3 Environmental Testing”, 2007.
12. Defense Standard 00-35 ; “Environmental Handbook for Defense Materiel Part 3 Environmental Test Methods”, 2006.