نویسنده = وحید قنبری
تعداد مقالات: 2
1. فرآوری و بسته بندی اسپتیک مواد غذایی

دوره 3، شماره 10، تابستان 1391

وحید قنبری؛ سید مهدی جعفری؛ شیلان رشید زاده


2. بسته بندی در صنایع گوشت به روش اتمسفر اصلاح شده

دوره 1، شماره 3، پاییز 1389

وحید قنبری؛ شیلان رشید زاده