نویسنده = شیرین کیا
تعداد مقالات: 2
1. استفاده از گیاهان دارویی در فیلم های خوراکی بر پایه نشاسته تاپیوکا – آلژینات

دوره 3، شماره 10، تابستان 1391

شیرین کیا؛ حبیب اله میرزایی؛ سید مهدی جعفری


2. کاربردهای جدید ریز پوشانی در بسته بندی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1389

شیرین کیا؛ علیرضا مقدم