نویسنده = نیلوفر اصلاحی
تعداد مقالات: 1
1. تهیه فیلم بسته‌بندی زیست‌تخریب‌پذیر با استفاده از کیتوسان و ژلاتین

دوره 4، شماره 16، زمستان 1392

نیلوفر اصلاحی؛ فاطمه داداشیان؛ ناهید همتی نژاد